ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน – ก่อนจะออกจากบ้าน 出门前


ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  
ก่อนจะออกจากบ้าน
出门前

รูปภาพจาก pixabay.com


每天醒来的第一件事就是刷牙洗脸。
Měi tiān xǐng lái de dì yī jiàn shì jiù shì shuā yá xǐ liǎn.
สิ่งแรกที่ตื่นขึ้นมาในทุกวันคือการแปรงฟันและล้างหน้า


我正准备洗脸。
Wǒ zhèng zhǔn bèi xǐ liǎn.
ฉันกำลังเตรียมจะล้างหน้า


我需要洗洗脸清醒一下。
Wǒ xū yào xǐ xǐ liǎn qīng xǐng yí xià.
ฉันต้องล้างหน้าให้หายง่วง 


我得去洗脸了。
Wǒ děi qù xǐ liǎn le.
ฉันต้องไปล้างหน้าแล้ว


我需要花点时间刷牙。
Wǒ xū yào huā diǎn shí jiān shuā yá.
ฉันแปรงฟันนาน 


每天早上我用洁牙线。
Měi tiān zǎo shang wǒ  yòng jié yá xiàn.
ฉันใช้ไหมขัดฟันทุกเช้า 

洁牙线
Jié yá xiàn 
ไหมขัดฟัน 


รูปภาพจาก pixabay.com


卫生间里有人。
Wèi shēng jiān lǐ yǒu rén.
มีคนอยู่ในห้องน้ำ 


今天早上我没有时间洗头了。
Jīn tiān zǎo shang wǒ méi yǒu shí jiān xǐ tóu le.
เมื่อเช้าฉันรีบเลยไม่มีเวลาสระผม


我得梳头。
Wǒ děi shū tóu.
ฉันต้องหวีผม 


是该理发的时间了。
Shì gāi lǐ fà de shí jiān le.
ใกล้ถึงเวลาต้องตัดผมแล้ว 


把睡衣收好。
Bǎ shuìyī shōu hǎo.
เก็บชุดนอนให้ดี 


รูปภาพจาก pixabay.com我要化妆。
Wǒ yào huà zhuāng.
ฉันต้องแต่งหน้า 


我该戴哪条领带?
Wǒ gāi dài nǎ tiáo lǐng dài?
ฉันจะผูกเนกไทเส้นไหนดี 


穿什么好呢?
Chuān shén me hǎo ne?
ฉันควรใส่ชุดไหนดี 

随便你!
Suí biàn nǐ!
แล้วแต่คุณเลยรูปภาพจาก pixabay.com


你能帮我准备早餐吗?
Nǐ néng bāng wǒ zhǔnbèi zǎocān ma?
คุณช่วยเตรียมอาหารเช้าให้ฉันหน่อยได้ไหม你的早餐准备好了。
Nǐ de zǎocān zhǔnbèi hǎole.
อาหารเช้าของคุณพร้อมแล้ว 该吃早饭了!
Gāi chī zǎo fàn le!
ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้ว绝对不要错过早餐。
Jué duì bú yào cuò guò zǎo cān.
อย่าพลาดอาหารเช้าเชียว  帮我拿报纸好吗?
Bāng wǒ ná bàozhǐ hǎo ma?
คุณช่วยไปเอาหนังสือพิมพ์ให้หน่อยได้ไหม 能给我点儿零花钱吗?
Néng gěi wǒ diǎnr líng huā qián ma?
คุณให้เงินค่าขนมฉันได้ไหม零花钱
Líng huā qián  
เงินค่าขนม (เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)我是用咖啡来提神的。
Wǒ shì yòng kā fēi lái tí shén de.
กาแฟทำให้ฉันตาสว่าง 


รูปภาพจาก pixabay.com


出门前要吃早餐。
Chū mén qián yào chī zǎo cān.
ก่อนออกจากบ้านต้องกินข้าวเช้า 没吃早餐让我觉得好虚弱。
Méi chī zǎo cān ràng wǒ jué dé hǎo xū ruò.
การไม่กินอาหารเช้าทำให้ฉันรู้สึกอ่อนแอ


我从来不吃早餐。
Wǒ cóng lái bù chī zǎo cān.
ฉันไม่เคยทานอาหารเช้า


我早上什么也不想吃。
Wǒ zǎo shang shén me yě bù xiǎng chī.
เช้านี้ฉันไม่อยากกินอาหารเลย 


我早餐吃得很少!
Wǒ zǎocān chī dé hěn shǎo!
มื้อเช้าฉันทานไม่เยอะ


我早上只喝咖啡。
Wǒ zǎo shang zhǐ hē kā fēi.
ตอนเช้าฉันดื่มแค่กาแฟเท่านั้น


不吃早餐对你的健康不好。
Bù chī zǎo cān duì nǐ de jiàn kāng bù hǎo.
การไม่กินอาหารเช้าไม่ดีต่อสุขภาพของคุณรูปภาพจาก pixabay.com


饭盒带了吗?
Fàn hé dài le ma?
กล่องข้าวเอามาหรือยัง 


你今天会很晚回来吗?
Nǐ jīn tiān huì hěn wǎn huí lái ma?
วันนี้คุณจะกลับมาดึกหรือเปล่า 


和平常一样。
Hé píng cháng yí yàng.
ก็เหมือนปกติแหละ你今天几点回来?
Nǐ jīn tiān jǐ diǎn huí lái?
วันนี้คุณจะกลับบ้านกี่โมง 

รูปภาพจาก pixabay.com


你锁门了吗?
Nǐ suǒ mén le ma?
คุณล็อคประตูแล้วหรือยัง出门的时候,别忘记锁门。
Chū mén de shí hòu, bié wàng jì suǒ mén.
ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมล็อคประตู没忘了什么东西吧?
Méi wàng le shén me dōng xi ba?
ไม่ลืมอะไรใช่ไหม


我要走了!
Wǒ yào zǒu le!
ฉันไปแล้วนะ  💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节