รักศักดิ์ศรี รักเกียรติ เชิญทางนี้


    
รูปภาพจาก pixabay.com

 สำหรับบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่า 爱面子  (Ài miàn zi) 爱  (Ài ) แปลว่า "รัก"  面子 (Miàn zi)  แปลว่า "หน้า ที่หมายถึง ศักดิ์ศรี หมายถึงเกียรติ" ดังนั้น 爱面子  (Ài miàn zi) ก็จะแปลว่า รักศักดิ์ศรี รักหน้าตา รักเกียรติ


ตัวอย่างประโยค 爱面子

人为什么无论什么事都爱面子呢?
Rén wéi shén me wú lùn shén me shì dōu ài miàn zi ne?
ทำไมคนเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต้องรักหน้าตา รักศักดิ์ศรีของตัวเองนะ


每个人都爱面子,尤其是男人。
Měi gè rén dōu ài miàn zi, yóu qí shì nán rén.
คนทุกคนต่างก็รักศักดิ์ศรีของตัวเอง โดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลาย     นอกจาก  爱面子   (Ài miàn zi) ก็ยังมี  没面子  (Méi miàn zi) ที่แปลว่า  "เสียหน้า" ความหมายก็เหมือนและใกล้เคียงกับคำว่า  丢脸(Diū liǎn) ที่แปลว่า  "เสียหน้า น่าอาย  ปล่อยไก่ (แสดงความโง่ ความเซ่อ หรือความเปิ่นออกมาให้เห็น)" และอีกคำที่น่าสนใจก็คือ  给面子(Gěi miàn zi) ที่แปลว่า "ไว้หน้า (เพราะว่ากลัวเสียหน้า เสียศักดิ์ศรี)"

รูปภาพจาก pixabay.com

ตัวอย่างประโยค 没面子

爸,你别在我朋友面前让我没面子嘛。
Bà, nǐ bié zài wǒ péng yǒu miàn qián ràng wǒ méi miàn zi ma.
พ่อ อย่าทำให้ชั้นเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนของชั้นเลย

รูปภาพจาก pixabay.com

ตัวอย่างประโยค 丢脸
天啊!我要是不能在二十八岁以前结婚,那多丢脸啊!
Tiān a! Wǒ yào shì bù néng zài èr shí bā suì yǐ qián jié hūn, nà duō diū liǎn a!
โอ้พระเจ้า! ถ้าฉันไม่สามารถแต่งงานก่อนอายุ 28 ได้ ต้องเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆแน่

รูปภาพจาก pixabay.com

ตัวอย่างประโยค 给面子
他留点儿面子
Gěi tā liú diǎnr miàn zi.
ไว้หน้าเขาหน่อย
💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节