คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动คำศัพท์ในส่วนนี้จะเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “กิจวัตรประจำวัน”  ที่เราทำตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอนค่ะ


Xǐng 
ตื่นนอน
(เวลาที่เราลืมตาขึ้นมาจากการนอนหลับ)躺在床上
Tǎng zài chuángshàng 
นอนอยู่บนเตียงนอน 


起床
Qǐ chuáng  
ลุก(ตื่นนอน) / ลุกขึ้น 
(ใช้ตอนเวลาที่เราลุกจากเตียงนอน)上洗手间 / 上厕所
Shàng xǐ shǒu jiān / Shàng cè suǒ 
ไปเข้าห้องน้ำ 洗澡
Xǐ zǎo 
อาบน้ำ 


刷牙
Shuā yá
แปรงฟัน


洗脸
Xǐ liǎn 
ล้างหน้า 


化妆
Huà zhuāng 
แต่งหน้า 


梳头发
Shū tóu fà 
หวีผม 


打扮
Dǎ bàn 
แต่งตัว  


整理床铺 / 铺床  
Zhěng lǐ chuáng pu / Pū chuáng  
เก็บเตียง 


吃早餐 /  吃早饭
Chī zǎo cān / Chī zǎo fàn
รับประทานอาหารเช้า  


喝咖啡
Hē kā fēi 
ดื่มกาแฟ 


上学
Shàng xué 
ไปโรงเรียน  


上班
Shàng bān 
ไปทำงาน


吃午饭 / 吃午餐
Chī wǔ fàn/ Chī wǔ cān  
รับประทานอาหารกลางวัน 回家
Huí jiā  
กลับบ้าน 


做作业
Zuò zuò yè  
ทำการบ้าน  


打扫房间
Dǎ sǎo fáng jiān 
ทำความสะอาดบ้าน 洗衣服
Xǐ yī fu 
ซักผ้า 洗碗
Xǐ wǎn 
ล้างจาน 


做晚饭
Zuò wǎn fàn   
ทำอาหารเย็น吃晚饭
Chī wǎn fàn 
รับประทานอาหารเย็น 


听歌
Tīng gē  
ฟังเพลง 看新闻  
Kàn xīn wén 
ดูข่าว


看报纸
Kàn bào zhǐ 
อ่านหนังสือพิมพ์ 


看电视
Kàn diàn shì  
ดูโทรทัศน์ 


看电视剧
Kàn diàn shì jù 
ดูซีรีส์ทีวี 


弹吉他
Tán  
เล่นกีตาร์ 


锻炼身体
Duàn liàn shēn  
ออกกำลังกาย 


玩手机
Wán shǒu jī  
เล่นโทรศัพท์มือถือ
 

喂狗
Wèi gǒu  
ให้อาหารสุนัข 


遛狗
Liù gǒu  
จูงสุนัขไปเดินเล่น 


去睡觉
Qù shuì jiào 
เข้านอน 


🍒🍒

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动  


学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม