6 มิถุนายน 2561

星期佛或七日佛 พระประจำวันเกิด


    พระประจำวันเกิดมีด้วยกันทั้งหมด ปาง ตามวันในสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ(ปางวันพุธกลางวัน และปางวันพุธกลางคืน) วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และเสาร์ กล่าวกันว่าการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดในแต่ละวันนั้น เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะหาที่พึ่งทางใจ และถือว่าการบูชาพระประจำวันเกิดเป็นมงคลอันสูงยิ่งอีกประการหนึ่ง ดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ว่าพระประจำวันเกิด ในแต่ละปาง ภาษาจีนพูดว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
成道佛
Chéng dào fó 
ปางถวายเนตร

วันอาทิตย์  ปางถวายเนตร

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน  ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา(ตัก)พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์
平定佛
Píng dìng fó 
ปางห้ามสมุทร


วันจันทร์ ปางห้ามสมุทร

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ(อก)เป็นกิริยาห้าม เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามญาติ บางแบบเป็นพระทรงเครื่อง (บางตำราใช้พระปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันจันทร์)


涅槃佛  /  卧佛
Niè pán fó / Wò fó 
พระปางไสยาสน์


วันอังคาร ปางไสยาสน์


พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)


 托钵佛
Tuō bō fó 
ปางอุ้มบาตร

วันพุทธ กลางวัน  ปางอุ้มบาตร


พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราว
สะเอว禅定佛

Chán ding fó 

ปางป่าลิไลย์


วันพุทธ กลางคืน  ปางป่าลิไลย์

 พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ(นั่ง)บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ(เข่า)พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย


冥想佛
Míng xiǎng fó
ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้

วันพฤหัสบดี  ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ(นั่ง)ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนเพลา(ตัก)พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์(แข้ง)ขวาทับพระชงค์ซ้าย


内观佛
Nèi guān fó
ปางรำพึง
วันศุกร์  ปางรำพึง

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั่งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ(อก)พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย


蛇神护法佛
Shé shén hù fǎ fó 
ปางนาคปรก
วันเสาร์ ปางนาคปรก

พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับ(นั่ง)ขัดสมาธิ หงายพระพักตร์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลม เป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...