24 พฤษภาคม 2565

จำพรรษา

      จำพรรษา คือ การอยู่ประจำที่วัดตลอดสามเดือนในฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษา ภาษาจีนคือ  守夏安居  Shǒu xià ān jūหรือ  雨安居  Yǔ ān  


    守夏安居 雨安居, 指入夏雨季期间,僧人待在寺中安居三个月的那段时间。

Shǒu xià ān jū huò yǔ ān jū zhǐ rù xià yǔ jì qī jiān, sēng rén dāi zài sì zhōng ān jū sān gè yuè de nà duàn shí jiān. 👇👇👇👇


ฝ่ายเถรวาท 小乘派 Xiǎo shèng pài  คือ พุทธศาสนาฝ่ายที่ถือคำสอนดั้งเดิม พระภิกษุฝ่ายเถรวาทถือศีล 227  ข้อ


小乘派,为坚持原来教义的佛教宗派。小乘派比丘持227 戒。

Xiǎo shèng pài, wèi jiān chí yuán lái jiào yì de fó jiào zōng pài. Xiǎo shèng pài bǐ qiū chí 227 jiè.

 


👇👇👇👇ฝ่ายมหายาน 大乘派 Dà shèng pài  คือพุทธศาสนา ฝ่ายซึ่งตัดทอนแก้ไขสิกขาบทบางอย่างผิดไปจากคำสอนดั้งเดิม ซึ่งฝ่ายมหายานจะถือศีล 250ข้อ

大乘派,为将原来某些戒条加以修改的佛教宗派。大乘派比丘持250戒。

Dà shèng pài, wèi jiāng yuán lái mǒu xiē jiè tiáo jiā yǐ xiū gǎi de fó jiào zōng pài. Dà shèng pài bǐ qiū chí 250 jiè.

 ➖➖➖➖➖➖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...