9 พฤษภาคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว

我早就释怀了。

Wǒ zǎo jiù shì huái le.ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ

男女授受不亲。

Nán nǚ shòu shòu bù qīn.แค่ไม่กี่คำก็คาดโทษแล้ว

两三句话就算定罪了。

Liǎng sān jù huà jiù suàn ding zuì le.อายุยังน้อย ไม่มีหลักฐาน ก็กล้ามาพูดจาส่งเดช

年纪轻轻没有证据就敢信口开河。

Nián jì qīng qīng méi yǒu zhèng jù jiù gǎn xìn kǒu kāi hé.

*信口开河
Xìn kǒu kāi hé 

พูดไม่คิด ;พูดจาส่งเดชคนเราน่ะ ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง

人嘛,还是要为自己而活的。

Rén ma, hái shì yào wèi zì jǐ ér huó de.แต่ว่าวันนี้คุณไม่เพียงแต่ไม่สำนึกผิด ทำผิดแล้วยังจะมาเถียงข้างๆคูๆ

但是你今天不知悔改,明明做错了还在狡辩。

Dàn shì nǐ jīn tiān bù zhī huǐ gǎi, míng míng zuò cuò le hái zài jiǎo biàn.


🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...