30 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันอยากออกไปท่องโลกกว้าง I want to see the world.

我要去见见世面。

Wǒ yào qù jiàn jiàn shì miàn.

 

เมื่อมองแวบแรกก็รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ไม่เคยผ่านโลกมามาก I know at first sight you're a naive little girl. 

一看就知道你是个没见过世面的小姑娘。

Yī kàn jiù zhī dào nǐ shì gè méi jiàn guò shì miàn de xiǎo gū niáng.

 

เธอเป็นคนที่ผ่านโลกมาไม่มาก She is innocent in the world. 

她是没见过世面的人。

Tā shì méi jiàn guò shì miàn de rén.

 

ความฝันที่สวยงาม A pleasant dream.

一个美好的梦。

Yí gè měi hǎo de mèng.

 

ฉันท้อง I’m pregnant.

我怀孕了。

Wǒ huái yùn le.

 

พี่สาวฉันท้อง My sister's expecting a baby. 

我姐姐怀孕了。

Wǒ jiě jiě huái yùn le. 

 


เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ She is unable to conceive.

她不能怀孕。

Tā bù néng huái yùn. 

 

อย่าหัวเราะ ฉันจริงจังนะ Don't laugh! I’m serious.

别笑!我是认真的。

Bié xiào! Wǒ shì rèn zhēn de. 

 

ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเราจะไม่ไปทะเล If it rains tomorrow, we won’t go to the seaside.

如果明天下雨,我们就不去海边。

guǒ míng tiān xià yǔ, wǒ men jiù bú qù hǎi biān.

 

ถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วหละก็ คุณก็สามารถลุกขึ้นจากเตียง If you feel better, you can get up.

你要是感觉好些了的话,你就能起床了。

Nǐ yào shì  gǎn jué hǎo xiē le de huà, nǐ jiù néng q ǐchuáng le.

 

ถ้าฉันสามารถซื้อได้ฉันก็จะซื้อมัน If I can afford it, I will buy it.

要是我买得起的话我就会买它。

 Yào shì wǒ mǎi de qǐ de huà wǒ jiù huì mǎi tā.

 

มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสามารถชนะได้หรือไม่ It depends on whether they win or not.

这取决于他们是否能赢。

Zhè qǔ jué yú tā men shì fǒu néng yíng.

 

พวกเขาพึ่งพาเราเพื่อขอความช่วยเหลือ They depended on us for help.

他们依靠的是我们的帮助。

men yī kào de shì wǒ men de bang zhù.


💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...