ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ย 

Are you serious?

你是认真的吗?

Nǐ shì rèn zhēn de ma?

 

ฉันจะไม่ทำอีก

I won’t do it again.

我不会再这样做了。

Wǒ bú huì zài zhè yàng zuò le.

 

ฉันขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีก 

I apologized and promised that I would not do anything like that again. 

我道了歉并且保证不会再做那样的事了。

Wǒ dào le qiàn bìng qiě bǎo zhèng bú huì zài zuò nà yàng de shì le.

 

เธอไม่ใช่เคยสัญญาไปแล้วนี่ว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีก 

Didn't she promise that she wouldn't do it again?

她不是保证过不会再那么做了吗?

Tā bú shì bǎo zhèng guò bú huì zài nà me zuò le ma? 

 

ฉันไม่เคยลองมาก่อนเลย ต่อไปต่อให้ตายฉันก็จะไม่ทำแบบนั้นอีก

I never tried it before, and hang me if I ever do again! 

我以前从来没试过。我死也不会再这么做了!

Wǒ yǐ qián cóng lái méi shì guò. Wǒ sǐ yě bú huì zài zhè me zuò le!

 


คุณจะไม่ตัดสินใจเหมือนแบบนั้นอีกแล้วนะ

And you don't want to make decisions like that again. 

你不会再像那样做决定了。

Nǐ bú huì zài xiàng nà yàng zuò jué dìng le.ครั้งนี้คือคุณจริงจังใช่ไหม

Are you serious this time? 

你这次是认真的?

Nǐ zhè cì shì rèn zhēn de?

 

นี่คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ย  คุณโกรธจริงๆเหรอ

Are you serious? Are you angry? 

你是认真的吗?你真的生气了吗?

 Nǐ shì rèn zhēn de ma? Nǐ zhēn de shēng le ma?

 

โปรดยกโทษให้ฉันนะ 

Please forgive me.

请原谅我。

Qǐng yuán liàng wǒ.

 

โปรดยกโทษให้กับความไม่สุภาพของฉัน

Please forgive me for being impolite. 

请原谅我的失礼。

 Qǐng yuán liàng wǒ de shī lǐ.

 

มันเป็นความผิดของฉันเอง

It’s my fault.

是我的错。

Shì wǒ de cuò.

 

ฉันผิดไปแล้ว

I was wrong.

我错了。

Wǒ cuò le.


💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节