ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทำไมคุณถึงหงุดหงิด 

Why are you upset?

你为什么不高兴?/你干嘛这么难过?

Nǐ wèi shén me bù gāo xìng? /Nǐ gàn ma zhè me nán guò?

 

คุณกำลังจะไปไหน 

Where are you going?

你要去哪里?

Nǐ yào qù nǎ lǐ?

 

คุณกำลังรอใครอยู่เหรอ 

Who are you waiting for?

你在等谁?

Nǐ zài děng shéi?

 

คุณจะไปตอนไหน 

When are you leaving?

你什么时候走?/ 你什么时候动身?

Nǐ shén me shí hòu zǒu? / Nǐ shén me shí hòu dòng shēn?

 

นาฬิกาคุณเดินตรงไหม

Do you have the correct time? 

你的表走得准吗?

 Nǐ de biǎo zǒu de zhǔn ma?

 

งั้นฉันจะถามคุณ คุณรักฉันไหม 

By the way, do you love me? 

那我问你,你爱我吗?

Nà wǒ wèn nǐ, nǐ ài wǒ ma? 

 

คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าฉันจะเชื่อคุณ

Do you really expect me to believe you? 

你真以为我会相信你吗?

Nǐ zhēn yǐ wéi wǒ huì xiāng xìn nǐ ma? 

 

คุณเข้าใจความหมายทั้งหมดนั้นเหรอ 

What do you make of it all? 

你明白那都是什么意思吗?

Nǐ míng bái nà dōu shì shén me yì si ma?

 

คุณไม่จำเป็นต้องไปตอนนี้หรอกใช่ไหม

You don't need to leave yet, do you? 

你不必现在就走吧?

Nǐ bú bì xiàn zài jiù zǒu ba?

 

คุณร้องไห้ทำไม เกิดอะไรขึ้นเหรอ

Why are you crying? What's the matter? 

你干嘛哭?出什么事了?

Nǐ gàn ma kū? Chū shén me shì le? 

 

คุณมาร้องไห้ทำไมที่นี่อะ เกิดอะไรขึ้นเหรอ

Why are you crying here? What happened? 

你怎么在这里哭啊,发生什么事了?

Nǐ zěn me zài zhè lǐ kū a, fā shēng shén me shì le? 

 

วันหยุดปีนี้ไปไหนดี

Where are you going for your holidays this year? 

你今年要到哪里休假?

 Nǐ jīn nián yào dào nǎ lǐ xiū jià? 

 

คุณอยู่นั่นตั้งนาน มีอะไรน่าดูเหรอ

Watch there for so long! What are you watching? 

在那边看那么久,有什么好看,好看啊。

 Zài nà biān kàn nà me jiǔ, yǒu shén me hǎokàn, hǎokàn a.


💘💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节