ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันอยู่กับปัจจุบัน  วันต่อวัน ไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่กับอดีต

I live for the moment, day by day, not for the past. 

我活在当下,过一天算一天,而不是活在过去。

Wǒ huó zài dāng xià,guò yì tiān suàn yì tiān, ér bú shì huó zài guò qù. 

*活在当下

Huó zài dāng xià 

อยู่กับปัจจุบัน

 

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

It takes two to tango.

一个巴掌拍不响。

Yí gè bā zhǎng pāi bù xiǎng.

 

ตัวใครตัวมัน 

Every man for himself.

人各为己。

Rén gè wéi jǐ.

 


ทุกคนต่างก็คิดถึงแต่ตัวเอง

It was every man for himself. 

每个人都为自己着想。

Měi gè rén dōu wèi zì jǐ zhuó xiǎng.

 

ฉันสงสารคุณ  

I feel sorry for you.

我为你感到难过。

Wǒ wèi nǐ gǎn dào nán guò.

 

อย่าโกรธกันเลยนะ 

Please don’t be mad.

请不要生气。

Qǐng bú yào shēng qì.

 

ทำไมคุณถึงโกรธฉัน 

Why are you mad at me? 

你为什么跟我生气?

Nǐ wèi shén me gēn wǒ shēng qì?

 

ฉันเกลียดฉันหรือว่ายังไงอะ 

Are you mad at me, or something? 

你是讨厌我还是怎样?

Nǐ shì tǎo yàn wǒ hái shì zěn yàng?

 

ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้น

I didn’t mean to do that.

我不是故意的。

Wǒ bú shì gù yì de.

 

ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลย 

I shouldn’t have said that.

我不该那么说。

Wǒ bù gāi nà me shuō.

 

คุณโอเคไหม 

Are you okay?

你没事吧?/ 你还好吗?

Nǐ méi shì ba? / Nǐ hái hǎo ma?

 

ฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลย 

I shouldn’t have done that.

我不该那么做。

Wǒ bù gāi nà me zuò.

 

พูดตามตรงเลยนะ ฉันไม่ควรทำอย่างนั้นตั้งแต่แรก

Frankly, I should never have done that to begin with.

坦白说,我开始,就不该那么做。

Tǎn bái shuō, wǒ kāi shǐ, jiù bù gāi nà me zuò.


💘💘💘💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节