2 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ที่รักของฉันดีที่สุดเลย My baby is the best.

我宝宝最好了。

Wǒ bǎo bǎo zuì hǎo le.

 

ถ้าโดนเพื่อนคนเห็นเข้าคงไม่ดีมั้ง It’ll be embarrassing if your friend sees.

被你朋友看到不好吧。

Bèi nǐ péng yǒu kàn dào bù hǎo ba.

 

ดูๆแล้ว คุณจะมีความแค้นฝังลึกมากเลยนะ It seems that you’re really holding a grudge.

看样子你怨念很深。

Kàn yàng zi nǐ yuàn niàn hěn shēn.

 

พวกเธอสองคนพัฒนามาจนถึงจุดที่ มากินข้าวเย็นด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันเหรอ When did you become so close that you’re having dinner together?

你俩什么时候都进展到共进晚餐的地步了?

Nǐ liǎ shén me shí hòu dōu jìn zhǎn dào gòng jìn wǎn cān de dì bù le?

 

แต่น่าเสียดายที่มันไม่ส่งผลต่อความอยากอาหารของฉันเลยแม้แต่นิดเดียว But, unfortunately, this won’t affect my appetite.

但,可惜,这丝毫不影响我的食欲。

Dàn, kě xī, zhè sī háo bù yǐng xiǎng wǒ de shí yù.

 

อยากเห็นจริงๆว่าในสมองของเธอคิดอะไรอยู่ I really want to figure out what’s in her head.

真想看清楚她脑袋里想什么?

Zhēn xiǎng kàn qīng chǔ tā nǎo dài lǐ xiǎng shén me?

 

ถ้าเขาไม่กินอะไรหลายวันขนาดนั้นจริงๆ If he really has been fasting for days.

他要真绝食那么多天。

Tā yào zhēn jué shí nà me duō tiān.

 

ฉันนึกว่าความมีเหตุผลของคุณจะตายด้านไปแล้วจริงๆ I thought you were so rational that you became indifferent.

我还以为你真的理性到冷血。

Wǒ hái yǐ wéi nǐ zhēn de lǐ xìng dào lěng xuè.

 

คุณหมายถึงด้านไหนล่ะคะ In which aspect?

你指的是哪儿方面?

Nǐ zhǐ de shì nǎr fāng miàn?

 

ด้านนิสัย หรือว่าด้านการงาน Personality or professional competence?

是性格还是专业?

Shì xìng gé hái shì zhuān yè?

 

คุณธรรมเลือนหายไปหมดแล้วสินะ You dropped your integrity as well.

节操也掉光了。

Jié cāo yě diào guāng le.

*节操 Jié cāo คุณธรรม

 

พูดตามสัตย์จริง ฟ้าดินเป็นพยาน The heaven and earth can testify for my integrity.

天地良心,日月可鉴。

Tiān dì liáng xīn, rì yuè kě jiàn.🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...