11 มกราคม 2562

เรียนศัพท์จากข่าว ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา


รูปภาพจาก pixabay.com

登革热
Dēng gé rè 
ไข้เลือดออก  
Dengue

寨卡病毒/茲卡病毒  
Zhài kǎ bìng dú /  Zī kǎ bìng dú 
ไวรัสซิกา 
Zika virus

登革热患者
Dēng gé rè huàn zhě 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก 
Dengue fever patient

患者
Huàn zhě 
ผู้ป่วย 
Patient

爆发
Bào fā 
เกิดขึ้นอย่างฉับพลันด้วยความรุนแรง 
Outbreak

蚊子
Wén zi 
ยุง 
Mosquito

伊蚊
Yī wén 
ยุงลาย 
Aedes

防蚊
Fáng wén 
ป้องกันยุง 
Anti-mosquito

叮咬
Dīng yǎo 
กัด 
Bites

曼谷副市长
Màn gǔ fù shì zhǎng  
รองผู้ว่าฯกทม.
Deputy Governor of Bangkok

疾病蔓延
Jí bìng màn yán 
การแพร่กระจายของโรค 
Spread of disease

感染
Gǎn rǎn 
ติดเชื้อ 
Infection

涂抹
Tú mǒ 
ทา ถู ป้าย 
Daub ;Smear; Paint

防蚊霜
Fáng wén shuāng 
โลชั่นกันยุง  
Mosquito Repellent Cream

喷洒
Pēn  
ฉีด  พ่น  
Spray  ; Sprinkle

驱蚊剂水
Qū wén jì shuǐ  
สเปรย์ไล่ยุง  สเปรย์กันยุง
Mosquito Repellent

点蚊香
Diǎn wén xiāng 
จุดยากันยุง 
Light a Mosquito coil

电蚊香
Diàn wén xiāng  
ยากันยุงไฟฟ้า
Electrical mosquito repeller

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...