27 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (53)ประโยคภาษาจีน (53)
🌸🌸🌸他的头发乱成一团。
Tā de tóu fa luàn chéng yī tuán.
ผมของเขาพันกันยุ่งไปหมด干什么这样忙忙乱乱?
Gàn shén me zhè yàng máng mang luàn luàn?
ทำอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้เนี่ย
他完全把我的话当做耳边风。
Tā wán quán bǎ wǒ de huà dāng zuò ěr biān.

เขาทำเป็นหูทวนลมกับสิ่งที่ฉันพูด

当做耳边风 
Dāng zuò ěr biān fēng 
หูทวนลม
我才不理那些闲话。
Wǒ cái bù lǐ nà xiē xián huà.
ฉันนะหรือที่จะสนใจเรื่องนินทากาเลเหล่านั้น他与此事无关,别把他牵连就去。
Tā yǔ cǐ shì wú guān, bié bǎ tā qiān lián jiù qù.
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อย่าได้กล่าวพาดพิงไปถึงเขาเลย
我不想连累你。
Wǒ bù xiǎng lián lèi nǐ.
ฉันไม่อยากทำให้คุณเดือดร้อน

连累 
Lián lèi  
ทำให้เดือดร้อน; ลำบาก
这件事连累了许多人。
Zhè jiàn shì lián lèi le xǔ duō rén.
เรื่องนี้ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
你已经被连累得够多的了。
Nǐ yǐ jīng bèi lián lèi dé gòu duō de le.
คุณถูกทำให้ลำบากมามากพอแล้ว

恐怕我要连累你了。
Kǒng pà wǒ yào lián lèi nǐ le.
ฉันเกรงว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วหละ
这人说话很横。
Zhè rén shuō huà hěn hèng.
คนนี้พูดจาพาลมาก
横 
Hèng  
พาล ;ไม่มีเหตุผล恣意寻事生非。
Zì yì xún shì shēng fēi.
พาลพาโลหาเรื่อง
我得好好加以思考。
Wǒ děi hǎo hǎo jiā yǐ sī kǎo.
ฉันจะต้องใคร่ครวญให้ละเอียดรอบคอบ
反复思考这件事。
Fǎn fù sī kǎo zhè jiàn shì.
ใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างกลับไปกลับมาหลายครั้ง背靠背坐着。
Bèi kào bèi zuò zhe.
นั่งเอาหลังพิงกัน
这些座位没有靠背。
Zhè xiē zuò wèi méi yǒu kào bèi.
ที่นั่งเหล่านี้ไม่มีพนักพิง

🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...