28 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (55)ประโยคภาษาจีน (55)

🌸🌸🌸乘渡船过河。
Chéng dùchuánguò hé.
นั่งเรือข้ามฟาก我的眼花了。
Wǒ de yǎnhuāle.
ตาของฉันฟ้าฟางแล้ว
眼花 Yǎnhuā ตาลาย ; ตามัว ; ตาฟ้าฟาง打他的头。
Dǎ tā de tóu.
ฟาดกบาลเขา ;ตีหัวเขา
这个好消息已传遍各地了。
Zhège hǎo xiāoxī yǐ chuán biàn gèdìle.
ข่าวดีนี้ได้แพร่ไปทุกหนทุกแห่งแล้ว
恶事传千里。
È shì chuán qiānlǐ.
เรื่องฉาวโฉ่นี้ได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว
恶事 È shì เรื่องฉาวโฉ่
到处破坏他人的名誉。
Dàochù pòhuài tārén de míngyù.
เที่ยวโพนทะนาว่าร้ายผู้อื่นไปทั่ว
他摔了下来,腿上起了紫血块。
Tā shuāile xiàlái, tuǐ shàng qǐle zǐ xiěkuài.
เขาตกลงมาขาก็เลยฟกช้ำดำเขียวไปหมด

每个都可以畅所欲言。
Měi gè dōu kěyǐ chàngsuǒyùyán.
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
畅所欲言 Chàng suǒ yán พูดอย่างหมดไส้หมดพุง ;พูดได้เต็มที่ ;พูดอย่างเต็มที่
他被严加盘问。
Tā bèi yán jiā pánwèn.
เขาถูกซักฟอก
严加 Yán jiā อย่างเคร่งครัด
盘问 Pánwèn สอบถาม ;ซักฟอก; ซักไซ้ ;ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
我们留心听了,但什么也没听见。
Wǒmen liúxīn tīngle, dàn shénme yě méi tīngjiàn.
พวกเราตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลย

孩子们听见了父亲的声音,但没有去听他在说什么。
Háizimen tīngjiànle fùqīn de shēngyīn, dàn méiyǒu qù tīng tā zài shuō shénme.
เด็กได้ยินเสียงของคุณพ่อ แต่ไม่ได้ฟังว่าเขาพูดว่าอะไร
我们已排除种种困难。
Wǒmen yǐ páichú zhǒngzhǒng kùnnán.
พวกเราได้ฟันฝ่ากับอุปสรรคทุกอย่างหมดแล้ว
都快让他精神错乱了。
Dōu kuài ràng tā jīngshén cuòluànle.
เขาเกือบจะสติฟั่นเฟือนอยู่แล้ว
精神错乱 Jīng shén cuò luàn สติฟั่นเฟือน

你穿这件上衣很合身。
Nǐ chuān zhè jiàn shàngyī hěn héshēn.
คุณสวมเสื้อตัวนี้รู้สึกพอดีกับตัวเลย
使自己能担任新职。
Shǐ zìjǐ néng dānrèn xīn zhí.
 ฟิตตัวเองเพื่อเตรียมรับงานใหม่
她在休养中。
Tā zài xiūyǎng zhōng.
เธออยู่ในระหว่างพักฟื้น

伏在桌上睡着了。
Fú zài zhuō shàng shuìzhele.
นอนซบอยู่ที่โต๊ะ
伏 ก้ม; ซบ; ฟุบ(เอาหน้าหรือตัวซบกับของอีกอย่างหนึ่ง)
倒在地上。
Dǎo zài dìshàng.
ล้มฟุบกับพื้น
过着奢侈的生活。
Guòzhe shēchǐ de shēnghuó.
ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย
奢侈 Shēchǐ ฟุ่มเฟือย; หรูหรา ;สุรุ่ยสุร่าย


奢侈的人攒不下钱。
Shēchǐ de rén zǎn bùxià qián.
คนฟุ่มเฟือยไม่สามารถเก็บเงินได้
攒 Zǎn สะสม ;เก็บสะสม; กอง
他的收入不允许他生活奢侈。
Tā de shōurù bù yǔnxǔ tā shēnghuó shēchǐ.
รายได้ของเขาไม่อนุญาตให้เขาใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย
💖💖💖💖💖 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...