11 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (33)
ประโยคภาษาจีน (33)

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸


过着孤独的生活。
Guòzhe gūdú de shēnghuó.
มีชีวิตอยู่อย่างเดียวดาย


等着瞧。
Děngzhe qiáo.
รอดูเถอะ ; คอยดูเถอะ; คอยดูแล้วกัน


通过协商取得一致。
Tōngguò xiéshāng qǔdé yīzhì.
เห็นพ้องต้องกันโดยการปรึกษาหารือกัน
协商 Xiéshāng ปรึกษาหารือร่วมกัน 
一致 Yīzhì  เป็นเอกฉันท์ ;พร้อมเพรียงกัน; ไม่แตกแยกกัน 


他刚要说话,就被他哥拦回去。
Tā gāng yào shuōhuà, jiù bèi tā gē lán huíqù.
พอเขาจะพูดก็ถูกพี่ชายพูดขวางซะก่อน
拦 Lán ขวาง; ขัดขวาง; กั้น 


我知道他傻头傻脑,但他仍是我兄弟,不是吗?
Wǒ zhīdào tā shǎ tóu shǎ nǎo, dàn tā réng shì wǒ xiōngdì, bùshì ma?
ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา แต่เขาก็ยังเป็นน้องชายของฉันไม่ใช่เหรอ
傻头傻脑 Shǎ tóu shǎ nǎo โง่เขลาเบาปัญญา


你准猜不着我在大街上看见谁啦。
Nǐ zhǔn cāi bùzháo wǒ zài dàjiē shàng kànjiàn shéi la.
ยังไงคุณก็เดาไม่ถูกแน่ว่าฉันเจอใครบนถนน


保证你猜不着。
Bǎozhèng nǐ cāi bùzháo.
รับรองว่าคุณเดาไม่ถูกแน่ๆ我猜他和这件事有点牵连。
Wǒ cāi tā hé zhè jiàn shì yǒudiǎn qiānlián.
ฉันเดาว่าเขาคงจะมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้บ้าง那都是猜测的。
Nà dōu shì cāicè de.
นั่นเป็นการคาดเดากันทั้งนั้น我想你能猜出接下来发生了什么。
Wǒ xiǎng nǐ néng cāi chū jiē xiàlái fāshēngle shénme.
ฉันคิดว่าคุณสามารถเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้你能猜出这个谜语吗?
Nǐ néng cāi chū zhège míyǔ ma?
คุณสามารถเดาปริศนานี้ได้ไหม
谜语 Míyǔ ปริศนา


他瞎猜(乱猜)。
Tā xiā cāi (luàn cāi).
เขาเดาส่งเดช
瞎猜=乱猜Xiā cāi =Luàn cāi  เดาส่ง ;เดาส่งเดช ;เดามั่ว
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...