29 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นคุณจะทำยังไง What would you do?

你会怎么做?

Nǐ huì zěn me zuò?

 

🌷🌷🌷


คุณคิดว่ายังไง What do you think?

你认为如何?你怎么想的?

Nǐ rèn wéi rú hé? / Nǐ zěn me xiǎng de?

 

🌷🌷🌷


ฉันเดาว่าคงเป็นแบบนั้น I guess so.

我也是这样认为的。/ 我也这么想。

Wǒ yě shì zhè yàng rèn wéi de. / Wǒ yě zhè me xiǎng.

 

🌷🌷🌷


ฉันท้าคุณเลย I dare you.

我向你挑战。

Wǒ xiàng nǐ tiǎo zhàn.

 

🌷🌷🌷


ลองทำดูซักตั้งน่า Give it a shot.

试试看。

Shì shi kàn.

 

🌷🌷🌷


คุณทำอะไรลงไป What have you done?

你都干了些什么? / 你干了什么了?

Nǐ dōu gàn le xiē shén me? / Nǐ gàn le shén me le?


💗💗💗💗💗💗💗


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ