25 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่เจอกันนานเลยนะ Long time no see.

好久不见。

Hǎo jiǔ bú jiàn.

 

🌷🌷🌷


ฉันมีปัญหาแล้ว I’m in trouble.

我遇到麻烦了。

Wǒ yù dào má fan le.

 

🌷🌷🌷


ฟังดูทะแม่งๆนะ That sounds fishy.

听起来很可疑。

Tīng qǐ lái hěn kě yí.

 

🌷🌷🌷


ฉันไม่รู้จะทำยังไงดี I don’t know what to do.

我不知道该怎么办。

Wǒ bù zhī dào gāi zěn me bàn.

 

🌷🌷🌷


ยินดีด้วยนะ Congratulations!

恭喜!/ 祝贺你!

Gōng xǐ! / Zhù hè nǐ!

 

🌷🌷🌷


เกือบจะจำคุณไม่ได้ คุณดูเปลี่ยนไปนะ Hardly recognized you, you look so different. 

差点没认出你来,你看上去变了好多。

Chà diǎn méi rèn chū nǐ lái, nǐ kàn shàng qù biàn le hǎo duō.

 

 🌷🌷🌷


คุณดูเปลี่ยนไปนะ You look different.

你看起来很不一样。

Nǐ kàn qǐ lái hěn bù yí yàng.

 

 🌷🌷🌷


ปวดท้องนะ My stomach hurts.

我肚子好疼。

Wǒ dù zi hǎo téng.

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ