18 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


โดยหลักการแล้ว สถานการณ์ไม่ควรเป็นเช่นนี้ It was not supposed to be this way. 

按理说情况应该不是这样的。

Àn lǐ shuō qíng kuàng yīng gāi bú shì zhè yàng de.

 

ฉันกล้ารับรองได้เลยว่านนี่ไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอน I can absolutely guarantee that it's not a fake. 

我敢拍胸脯打保票这不是假货。

Wǒ gǎn pāi xiōng pú dǎ bǎo piào zhè bú shì jiǎ huò. 

 

ฉันกล้ารับประกันว่า ข่าวของฉันน่าเชื่อถือมาก I can vouch for the accuracy of my information. 

我敢打保票,我的消息很可靠。

Wǒ gǎn dǎ bǎo piào, wǒ de xiāo xī hěn kě kào.

 

อยู่ที่บ้านฉันใหญ่สุด I am the decider of my house.

在家里我说了算。

Zài jiā lǐ wǒ shuō le suàn.

*说了算 Shuō le suàn พูดแล้วคนอื่นต้องเชื่อฟัง; พูดแล้วคนอื่นต้องทำตาม; เป็นใหญ่สุด 

 

อยู่ที่นี่คุณใหญ่สุด You are the one who call the tune is this house.

在这里,你说了算。

 Zài zhè lǐ, nǐ shuō le suàn.

 

อยู่ที่บ้านใครใหญ่ที่สุด คุณหรือว่าภรรยาของคุณ Who wears the trousers in your house? You or your wife?

在你家里谁说了算,你还是你妻子?

Zài nǐ jiā lǐ shéi shuō le suàn, nǐ hái shì nǐ qī zi?

 

ฉันไม่ชอบเธอเป็นการส่วนตัว I personally don’t like her.

我不喜欢她。

Wǒ bù xǐ huān tā.

 

เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน It is absolutely impossible.

绝对不可能。

Jué duì bù kě néng.

 

ไม่มีใครสามารถบอกได้ You never know.

谁也说不准。

Shéi yě shuō bù zhǔn.

 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบที่นี่ You are in charge here.

你是这里管事儿的。

Nǐ shì zhè lǐ guǎn shìr de.

 

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของคุณ The final decision is yours.

你做最后定夺吧。

Nǐ zuò zuì hòu dìng duó ba.

 

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ It’s all up to you.

全听你的。

Quán tīng nǐ de.

 

คุณตัดสินใจได้เลย You have the final say.

你决定吧。


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...