ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันอ่านลายมือของเขาได้ลำบากพอสมควร 

I have some difficulty in recognizing her handwriting.

我认她的笔迹感到有些困难。

Wǒ rèn tā de bǐ jī gǎn dào yǒu xiē kùn nán.

*笔迹

 Bǐ jī 

ลายมือ

 

นี่คือลายมือนี้ของใคร คุณมองออกไหม

Whose handwriting is this? Can you identify it? 

这是谁的笔迹,你辨认得出来吗?

Zhè shì shéi de bǐ jī, nǐ biàn rèn de chū lái ma?

*辨认

Biàn rèn 

วินิจฉัย ;

มองออกและจำได้

 

ลายมือของคุณอ่านไม่ออกจริงๆ

Your writing is really difficult to read.

你的笔迹真是难以辨认。

Nǐ de bǐ jī zhēn shì nán yǐ biàn rèn. 

 

จากลายมือไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

You can't tell if it's a man or a woman from handwriting. 

从笔迹上看不出他是男的还是女的。

Cóng bǐ jī shàng kàn bù chū tā shì nán de hái shì nǚ de.
นี่คือลายมือของผู้ชาย 

The handwriting belongs to a male.

这是男性的笔迹。

Zhè shì nán xìng de bǐ jī.

 


ฉันจำลายมือของเขาได้ 

I recognize his handwriting. 

我认得出他的笔迹。

Wǒ rèn de chū tā de bǐ jī.ลายมือของเธอเกือบจะเหมือนกับของฉัน

Her handwriting is almost the same as mine.

她的笔迹和我的几乎一模一样。

Tā de bǐ jī hé wǒ de jī hū yì mó yí yàng.เขาเลียนแบบลายมือของผู้อื่นแน่ๆ  

He must have imitated someone else's handwriting.

一定是他模仿了别人的笔迹。

Yí dìng shì tā mó fǎng le bié rén de bǐ jī.

 


ฉันอ่านลายมือคุณไม่ออก 

I can't read your writing.

我看不懂你的笔迹。

Wǒ kàn bù dǒng nǐ de bǐ jī.

 


เธอจำลายมือของลูกชายได้ในพริบตา

At a glance she recognized the writing of her son. 

她一眼就认出了他儿子的笔迹。

Tā yì yǎn jiù rèn chū le tā ér zi de bǐ jī. 

 

รู้สึกลำบากบ้างในการออกเสียง 

There are some difficulties in pronunciation.

在发音方面,有些困难。

Zài fā yīn fāng miàn, yǒu xiē kùn nán.

 

 

 

 💘💘💘💘💘

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节