ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่พูดสักคำเอาแต่นั่งเหม่อลอยอยู่ที่นั่น

He said nothing but sat there staring blankly..

他话也不说,坐在那发呆。

Tā huà yě bù shuō, zuò zài nà fā dāi.

 

ฉันไม่เคยเห็นคุณนั่งเหม่อลอยอยู่คนเดียวมานานขนาดนี้ 

I have never seen you sit still so long. 

我从没见你一个人发呆这么长时间。

Wǒ cóng méi jiàn nǐ yí gè rén fà dāi zhè me cháng shí jiān.

 

ทำไมคุณถึงนั่งเหม่อลอยอยู่ข้างหน้าต่างหละ

Why do you sit by the window and dream away? 

你为什么坐在窗边发呆呀?

Nǐ wèi shén me zuò zài chuāng biān fā dāi ya? 

 

เทอมหน้าจะเปิดเรียนเมื่อไหร่ 

When does the next term start?

下学期什么时候开学?

Xià xué qī shén me shí hòu kāi xué?

 

แน่นอนที่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องนี้ออกไป

He surely isn't allowed to be public about it. 

当然不允许他把这件事公开出去。

Dāng rán bù yǔn xǔ tā bǎ zhè jiàn shì gōng kāi chū qù.

 

เธออาศัยช่วงที่ไม่มีคนเห็นโกยอ้าวออกไป

She slid out while no one was looking. 

她趁着没人看见溜了出去。

Tā chèn zhe méi rén kàn jiàn liū le chū qù.

*

Liū 

โกยอ้าว; 

แอบหนีไป ;

ดอดหนีไป

 

ฉันรอโอกาสและโกยอ้าวออกไปตอนที่ไม่มีคนสนใจ

I waited my chance and slipped out when no one was looking. 

我等待时机,趁没人注意时溜了出去。

Wǒ děng dài shí jī, chèn méi rén zhù yì shí liū le chū qù.

 

เธอแอบออกจากห้องเงียบ ๆ

She glided out of the room.

她悄悄地溜出了房间。

Tā qiāo qiāo de liū chū le fáng jiān. 

 

55 ครั้งนี้คุณหนีไม่ได้แล้ว

Aha, you can't slip away this time. 

哈哈,这回你溜不掉了。

hā, zhè huí nǐ liū bú diào le.

 

เขาแอบหนีออกจากบ้านหลังจากที่ขโมยเงินแล้ว

He stole the money and sneak out of the house. 

他偷了钱后从房子里溜了出去。

Tā tōu le qián hòu cóng fáng zi lǐ liū le chū qù.

 


คำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น

A speech brimming with warm feeling.

热情洋溢的讲话。

Rè qíng yang yì de jiǎng huà.

*洋溢 

Yáng yì  

(อารมณ์ บรรยากาศ)เปิดออกมาอย่างเต็มที่; 

คึกคัก ;

เต็มเปี่ยม ;

เปี่ยมล้น(ไปด้วย)

 

เขาเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางเพศ

He exudes sex appeal.

他浑身洋溢着性魅力。

Tā hún shēn yáng zhe xìng mèi lì.

 

 

💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节