ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ลูกของฉันเป็นโรคละเมอ 

My child has sleepwalking.

我家的小孩得了梦行症。

Wǒ jiā de xiǎo hái dé le mèng xíng zhèng.

*梦行症 

Mèng xíng zhèng 

โรคละเมอ

 

คุณนี่โลภมากจริงๆ 

You are indeed greedy. 

你可真贪。

Nǐ kě zhēn tān.

*贪 

Tān 

โลภ; 

ละโมบโลภมาก; 

มุ่งหวังแต่ฝ่ายเดียว

 

คนๆนี้พอเกิดความโลภ ก็เป็นหลุมลึกที่ไม่สามารถเติมเต็มได้

Greed is a bottomless hole which can never be filled. 

这人一贪起来,便是个无底洞。

Zhè rén yì tān qǐ lái, biàn shì gè wú dǐ dòng.

*无底洞 

Wú dǐ dòng 

ถ้ำที่ถมไม่เต็ม; 

หลุมที่ถมไม่เต็ม


นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาละโมบในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ 

This is not a time to be cheap. 

现在不是贪便宜的时候。

Xiàn zài bú shì tān pián yí de shí hòu.

*贪便宜 

Tān pián yí 

ละโมบในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ

 

เธอเป็นคนโลภและเห็นแก่ตัว

She is greedy and selfish. 

她既贪婪又自私。

Tā jì tān lán yòu zì sī.

*贪婪 

Tān lán 

โลภ ;

ละโมบ

 

คุณไม่มีนิสัยถลุงเงินเล่น

You've no expensive vices.

你没有乱花钱的恶习。

Nǐ méi yǒu luàn huā qián de è xí.

*乱花钱

 Luàn huā qián 

ถลุงเงินเล่น; 

ใช้เงินตามอำเภอใจ ;

ใช้จ่ายตามอำเภอใจ

*恶习

 È xí 

นิสัยที่เลว

 

คุณไม่ควรใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ

You shouldn't spend money foolishly.

你不该随便乱花钱。

Nǐ bù gāi suí biàn luàn huā qián.

 

ถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ นั่นก็เป็นเรื่องของคุณ

If you want to waste your money, that's your own lookout.

你要乱花钱,那是你自己的事。

Nǐ yào luàn huā qián, nà shì nǐ zì jǐ de shì.

 

ระวังอย่าใช้จ่ายเงินโดยพลการ จะใช้จ่ายเงินต้องมีงบ

See that you are careful with money and work to a budget. 

注意不要乱花钱,用钱要有个预算。

Zhù yì bú yào luàn huā qián, yòng qián yào yǒu gè yù suàn.

*预算 

Yù suàn  

งบประมาณ; 

งบ🍄🍄🍄🍄โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节