ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อเธอเจอกับอุปสรรคก็ท้อถอยได้ทุกครั้งไป 

She is easily discouraged/ demoralized by obstacles. 

她一遇到阻碍就泄气。

Tā yī yù dào zǔ ài jiù xiè qì. 

*泄气 

Xiè qì 

สูญเสียกำลังใจและอารมณ์ฮึกเหิมในการทำงาน;

ท้อถอย

 

เขารู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับกิจการของเขา

He was discouraged in his enterprise. 

他对自己的事业感到泄气。

Tā duì zì jǐ de shì yè gǎn dào xiè qì.

 

มันช่างน่าท้อแท้เสียจริง 

How pathetic! 

真让人泄气!

Zhēn ràng rén xiè qì! 


ฉันไม่ควรพูดคำพูดที่ทำให้ท้อใจแบบนั้น

I shouldn't have made those discouraging remarks. 

我不该说那些泄气话。

Wǒ bù gāi shuō nà xiē xiè qì huà. 

 

เขาดูท้อแท้เล็กน้อยเมื่อกลับออกมาจากการประชุม

He came back from the meeting looking a little deflated. 

他开会回来看上去有一点泄气。

Tā kāi huì huí lái kàn shàng qù yǒu yì diǎn xiè qì.

 

เสียงที่อ่อนโยน ;เสียงที่นุ่มนวล  

Gentle voice

柔和的声音。

Róu hé de shēng yīn.

*柔和 

Róu hé 

ละมุน; 

ละมุนละไม

นุ่มนวล  

อ่อนโยน

 

เสียงของเขาทุ้มลึกและนุ่มนวล

His voice was deep and mellow.

他的声音深沉而柔和。

 Tā de shēng yīn shēn chén ér róu hé.

*深沉 

Shēn chén 

(เสียง)ทุ้มลึก

 

เขาดูใจดีและอ่อนโยน 

He looked angelic. 

他看上去善良温柔。

Tā kàn shàng qù shàn liáng wēn róu.

*善良 

Shàn liáng 

ใจดี

*温柔 

Wēn róu

อ่อนโยน

 

คุณอ่อนโยนต่อฉันมาก

You were so gentle to me.

你对我这么温柔。

Nǐ duì wǒ zhè me wēn róu.

 

เธอถอนหายใจแล้วพูดต่อด้วยเสียงที่อ่อนโยนและสงบ

She sighed, then continued in a soft, calm voice. 

她叹了口气,然后继续用温柔、平静的声音说下去。

Tā tàn le kǒu qì, rán hòu jì xù yòng wēn róu, píng jìng de shēng yīn shuō xià qù.

*平静 

Píng jìng 

(จิตใจ สิ่งแวดล้อมฯลฯ)สงบเงียบ ;

สงบ

*声音 

Shēng yīn 

เสียง

 

เสียงของเธออ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเอ็นดู

Her voice was tender, full of pity. 

她的声音很温柔,充满了怜爱。

Tā de shēng yīn hěn wēn róu, chōng mǎn le lián ài.

*怜爱 

Lián ài 

เอ็นดู🍂🍂🍂🍂โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节