ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณจะเกษียณจริงๆเหรอ 

Are you really going to retire?

你真的准备退休吗?

Nǐ zhēn de zhǔn bèi tuì xiū ma?

 


ฉันจะต้องถามว่าที่สามี(คู่หมั้น)ของฉันนะ 

I will have to ask my future husband.

我得问一下我的未婚夫。

Wǒ děi wèn yí xià wǒ de wèi hūn fū.

 


เรากำลังจะแต่งงานกันในสัปดาห์หน้า 

We’re going to get married next week.

下星期我们就要结婚了。

Xià xīng qī men jiù yào jié hūn le.

 


เธอปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในสวน 

She lets her son play in the garden.

她让她的儿子在花园理完。

Tā ràng tā de ér zi zài huā yuán lǐ wán.

 


พ่อแม่ของเธอไม่อนุญาตให้เธอออกไปข้างนอกกับเด็กชายคนนั้น  

Her parents wouldn’t let her go out with that boy.

她的父母不允许她与那个男孩子一起出去。

Tā de fù mǔ bù yǔn xǔ tā yǔ nà gè nán hái zi yì qǐ chū qù.

 


ก็ลองให้ฉันลองดูหน่อยซิ 

Just let me try!

就让我试试吧!

Jiù ràng wǒ shì shi ba!

 


พวกเขาไม่อนุญาตให้ลุกค้าสูบบุหรี่ในล็อบบี้ 

They didn’t let the guests smoke in the lobby.

他们不允许客人在大厅抽烟。

men bù yǔn xǔ kè rén zài dà tīng chōu yān.

 


เธอบอกฉันว่าเธอได้ภาษาอังกฤษ 

She told me she could understand English.

她告诉我她懂英语。

Tā gào sù wǒ tā dǒng yīng yǔ.

 


เธอบอกฉันว่าเธอไม่มีปัญญาซื้อรถคันใหม่ได้ 

She told me she couldn’t afford a new car.

她告诉我说她买不起新车。

Tā gào sù wǒ shuō tā mǎi bù qǐ xīn chē.

 


เธอบอกฉันว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก

She told me it would rain tomorrow.

她告诉我说明天下雨。

Tā gào sù wǒ shuō míng tiān xià yǔ.

 


เขาบอกว่าเขาอาจจะไปดูหนังเย็นนี้ 

He said he might go the cinema this evening.

他说他可能今晚去看电影。

Tā shuō tā kě néng jīn wǎn qù kàn diàn yǐng.

 


เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่เกษียณ 

He said he might not retire.

他说他可能不退休。

 Tā shuō tā kě néng bú tuì xiū.

 


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节