ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไร There's no telling how they'll react. 

说不准他们会有什么反应。

Shuō bù zhǔn tā men huì yǒu shén me fǎn yìng. 

 

สำหรับเรื่องนี้แล้ววิธีที่ดีที่สุดก็ไม่แน่ใจก็จะทำอย่างไร  There is some doubt about the best way to do it. 

这件事怎么做才是最佳办法有点吃不准。

Zhè jiàn shì zěn me zuò cái shì zuì jiā bàn fǎ yǒu diǎn chī zhǔn. 

*吃不准 

Chī bù zhǔn

ไม่แน่ใจ ;

เดาไม่ถูก

 

เขาไม่แน่ใจว่าจะยืนหรือนั่งดี He was uncertain whether to stand up or remain sitting. 

他吃不准站好还是坐好。

Tā chī bù zhǔn zhàn hǎo hái shì zuò hǎo.

 

เขาห้ามไม่ให้พูพวกเขาพูดถึงประเด็นนี้อีก He forbade them from mentioning the subject again. 

他不准他们再提到这个问题。

Tā bù zhǔn tā men zài tí dào zhè gè wèn tí. 

 

คุณตายแน่ มาแอบดูไดอารี่ของฉัน You're peeping at my diary and you're dead meat! 

你死定了,在偷看我的日记。

Nǐ sǐ dìng le, zài tōu kàn wǒ de rì jì.

 

คุณไม่ต้องคิดมากหรอก ฉันแค่พูดถึงมันโดยทั่วไป Don't be touchy, I'm speaking in general terms only.

你别多心,我只是就一般而论。

Nǐ bié duō xīn, wǒ zhǐ shì jiù yì bān ér lùn.

*一般而论 

Yì bān ér lùn 

พูดแบบทั่วไป

พูดทั่วๆไป

 

ฉันคิดว่าเธอไม่ชอบฉัน หรือว่าฉันคิดมากไปเหรอ I don't think she likes me or am I just being paranoid? 

我认为她不喜欢我啊难道只是我多心吗?

Wǒ rèn wéi tā bù xǐ huān wǒ a nán dào zhǐ shì wǒ duō xīn ma?

 

ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันคิดมาก May also be the reason I am suspicious now. 

可能也是我多心的原因吧。

Kě néng yě shì wǒ duō xīn de yuán yīn ba.

 

ฉันไม่ทำให้คุณผิดหวัง แต่เป็นคุณคิดมากไปเอง I'm not letting you down. You’re tripping. 

我没让你失望,是你多心了。

Wǒ méi ràng nǐ shī wàng, shì nǐ duō xīn le.

 

อย่ากังวลไปเลย บางทีนี่อาจไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวเลยก็ได้ Don't worry, it is probably nothing personal. 

千万别多心,也许这根本不是什么个人原因。

Qiān wàn bié duō xīn, yě xǔ zhè gēn běn bú shì shén me gè rén yuán yīn. 

 

โปรดอย่าคิดมาก Please don't go to all that trouble. 

请不要费那么多心。

Qǐng bú yào fèi nà me duō xīn.

 

ได้โปรดอย่าคิดมาก ฉันไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว  Please don't mind what I said. I didn't mean any harm. 

请你不要多心,我本来是没有歹意的。

Qǐng nǐ bú yào duō xīn, wǒ běn lái shì méi yǒu dǎi yì de. 

*歹意 

Dǎi yì  

เจตนาชั่วร้าย 

💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节