ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ในที่สุดเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายและพูดคุยกันได้อย่างอิสระ 

At last we could relax and talk without constraint. 

我们终于可以放松下来,无拘无束地谈话了。

men zhōng yú kě yǐ fàng sōng xià lái, wú shù de tán huà le.


*无拘无束 

shù 

อิสระ; 

ไม่มีอะไรมาบังคับ (จิตใจ)ชีวิตจะไม่เป็นอิสระอีกต่อไป 

Life was never going to be so free and easy again. 

生活绝不会再那样无拘无束了。

Shēng huó jué bú huì zài nà yàng wú shù le. 

 

คุณอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามีอิสรเสรีไหม 

Will you ever feel at home here? 

在这里你会有无拘无束的感觉吗?

Zài zhè lǐ nǐ huì yǒu wú shù de gǎn jué ma? 

 


เขาอยู่ที่บ้านของฉันอย่างไม่มีใครมาบังคับ 

He feels at home in my home. 

他在我家无拘无束。

Tā zài wǒ jiā wú shù. 

 


ในไม่ช้าคุณก็จะเป็นอิสระ ไม่ถูกบังคับ 

You will be footloose and fancy free soon enough. 

你很快就会自由自在,无拘无束了。

Nǐ hěn kuài jiù huì zì yóu zì zài, wú shù le. 

 


คุณนี่เป็นคนที่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้จริงๆ 

You can't take a joke at all.

你真是一点都开不起玩笑。

Nǐ zhēn shì yì diǎn dōu kāi bù qǐ wán xiào.

*开不起玩笑 

Kāi bù qǐ wán xiào 

ล้อเล่นไม่ได้ ;

ซีเรียส; 

จริงจัง

 


ปัญหาของเธอคือเธอเป็นคนที่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ 

The trouble with her is she can't take a joke. 

她的问题在于开不起玩笑。

Tā de wèn tí zài yú kāi bù qǐ wán xiào.

 

หรือว่าคุณล้อเล่นไม่ได้เลย 

Can't you take a joke?

难道你开不起玩笑吗?

Nán dào nǐ kāi bù qǐ wán xiào ma? 

 


ยังไงฉันก็สู้เขาไม่ได้ 

I can't beat him.

我怎么也比不过他。

Wǒ zěn me yě bǐ bú guò tā.

 

ฉันจะไปเปรียบกับเขาได้ยังไง 

How can I compete with him?

我怎能跟他比?

Wǒ zěn néng gēn tā bǐ? 

 

ได้เปรียบในด้านนี้อย่างแน่นอน 

This aspect is absolutely dominant.

这方面是绝对的占优势。

Zhè fāng miàn shì jué duì de zhàn yōu shì.

 


เพราะว่าเขาโกหกคุณคุณก็เลยโกรธจนไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น 

You're mad because he lied to you. 

你因为他对你撒了个谎就气得不顾一切了。

Nǐ yīn wèi tā duì nǐ sā le gè huǎng jiù qì de bú gù yí qiè le.

*不顾一切 

Bú gù yí qiè 

ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น; 

ไม่ฟังอีร้าค่าอีรม
💕💕💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节