ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขารีๆรอๆตั้งนาน ในที่สุดก็เลยพูดออกมาตรงๆ

After a long hesitation, he told the truth at last.

踌躇了半天,他终于直说了。

Chóu chú le bàn tiān, tā zhōng yú zhí shuō le.

*踌躇 

Chóu chú 

ลังเล ;

รีรอ

สองจิตสองใจ

 

ฉันลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดี

I faltered for a while and was still unable to make a decision. 

我踌躇了一阵,还是无法做决定。

Wǒ chóu chú le yí zhèn, hái shì wú fǎ zuò jué dìng.

 

เขาลังเลอยู่สักครู่ก่อนที่จะตอบเธอ

He hesitated a moment before he answered her. 

他踌躇了一会儿回答她。

Tā chóu chú le yì huǐr huí dá tā.

 

หากคุณยังลังเลอีกต่อไปโอกาสก็จะหลุดลอยไป

If you hesitate longer, the chance will slip by. 

你要是再迟疑不决,就没机会了。

Nǐ yào shì zài chí yí bù jué, jiù méi jī huì le.

 

เขาลังเลกับทุกย่างก้าวที่เขาทำ

Each step he took was slightly tentative.

他每走一步都有些迟疑不决。

Tā měi zǒu yí bù dōu yǒu xiē chí yí bù jué.

 

ฉันเข้าใจในความลังเลของคุณ

I understand your hesitation.

我懂你的迟疑不决。

Wǒ dǒng nǐ de chí yí bù jué.

 

ฉันมองเข้าไปในบ้านแวบหนึ่งก็มองไม่เห็นเขา 

I glanced into the room and didn't see him.

我往屋里瞅了一眼,没瞅见他。

Wǒ wǎng wū li chǒu le yì yǎn, méi chǒu jiàn tā.

* 

Chǒu 

มอง

 

สิ่งต่าง ๆ เริ่มจะมีเค้าเงื่อนขึ้นมา

It was a foretaste of things to come.

事情初露端倪。

Shì qíng chū lù duān ní.

*端倪 

Duān ní 

เบาะแส ;

เค้าเงื่อน

วี่แวว ;

ระแคะระคาย

*初露 

Chū lù 

เพิ่งจะ (โผล่ออกมา)

 

ไม่อาจจะระงับน้ำตาที่ไหลพรากออกมาได้ 

I can't hold back my tears.

抑制不住眼泪。

Yì zhì bú zhù yǎn lèi.

 

เขาไม่สามารถระงับอารมณ์อยากรู้อยากเห็นของเขาได้ 

He could not restrain his curiosity.

他克制不住自己的好奇心。

Tā kè zhì bú zhù zì jǐ de hào qí xīn.

 

พยายามระงับอารมณ์หุนหันพลันแล่นของคุณ

Try to control your impatience. 

要尽量控制住你的急躁情绪。

Yào jìn liàng kòng zhì zhù nǐ de jí zào qíng xù. 

 

เธอต้องหาที่ระบายความไม่พอใจ

She has to release her frustrations somewhere.

她不得不在某个场合发泄她的不满情绪。

Tā bù dé bù zài mǒu gè chǎng hé fā xiè tā de bù mǎn qíng xù.💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节