ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ใครรังแกคุณ ให้ฉันช่วยคุณจัดการเขาเถอะ

Who is bullying you, let me help you! 

是谁欺负你了,让我帮你修理他!

Shì shéi qī fù nǐ le, ràng wǒ bāng nǐ xiū lǐ tā!

*修理 

Xiū lǐ

 จัดการ(ด้วยการใช้คำพูดหรือความรุนแรงในการสั่งสอน)

 

นั่นเป็นเพราะคุณปล่อยให้เขารังแกอยู่เสมอ 

That's because you always let him bully you.

那是因为你总让他欺负。

Nà shì yīn wèi nǐ zǒng ràng tā qī fù.

 

พวกเขาอาจจะรังแกคุณหรือทำร้ายคุณ

They might try to bully you or hurt you

他们可能会欺负你或者伤害你。

Tā men kě néng huì qī fù nǐ huò zhě shāng hài nǐ.

 

คุณต้องรู้แน่ๆว่าใครรังแกเขา

You know who harassed him! 

你一定知道谁欺负他了!

Nǐ yí dìng zhī dào shéi qī fù tā le!

 

ถ้าหากพวกเขารังแกคุณอีก คุณก็บอกฉันมา

Let me know if they bully you again. 

如果他们再欺负你就告诉我。

Rú guǒ tā men zài qī fù nǐ jiù gào sù wǒ.

 

ลูกชายของฉันถูกรังแกในโรงเรียน

My son is being bullied at school.

我儿子在学校里受欺负。

Wǒ ér zi zài xué xiào lǐ shòu qī fù.ฉันไม่มีแรงที่จะรั้งคุณไว้ได้อีกแล้ว

I've got no energy left to stop you.

我已经没有力气再挽留你了。

Wǒ yǐ jīng méi yǒu lì qì zài wǎn liú nǐ le.

 

หลังจากที่เธอได้พูดจบไปก็ตามมาด้วยความเงียบที่น่าอึดอัดใจ

Her remark was followed by an embarrassed silence. 

她的话讲完后,接下来便是难堪的沉默。

Tā de huà jiǎng wán hòu, jiē xià lái biàn shì nán kān de chén mò. 

*难堪 

Nán kān 

ลำบากใจ

อึดอัดใจ

 

เธอคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้น นั่นเป็นความเคยชินที่ทำให้คนอึดอัดใจมาก

She had the disconcerting habit of saying exactly what she thought. 

她怎么想的就怎么说,这种习惯令人非常难堪。

Tā zěn me xiǎng de jiù zěn me shuō, zhè zhǒng xí guàn lìng rén fēi cháng nán kān. 

 

ฉันจำเป็นต้องยอมรับ 

I have a confession. 

我必须承认。

Wǒ bì xū chéng rèn.

 

ฉันต้องยอมรับว่า ฟังดูเหมือนน่าจะดึงดูดผู้คนมาก 

I must admit, it sounds interesting.

我必须承认,这听起来很吸引人。

Wǒ bì xū chéng rèn, zhè tīng qǐ lái hěn xī yǐn rén. 

 

ฉันต้องยอมรับว่าฉันเห็นด้วยกับความคิดของเขา

I must confess I have some sympathy with his views. 

我必须承认我同意他的观点。

Wǒ bì xū chéng rèn wǒ tóng yì tā de guān diǎn.💕💕💕💕💕💕💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节