18 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทำไมคุณถึงได้ดีกับฉันจัง How can you treat me so well!

你怎么对我这么好!

Nǐ zěn me duì wǒ zhè me hǎo!

 

คนทุกคนต่างก็ย่อมมีข้อบกพร่อง No person is without defects. 

每个人都有缺点。

Měi gè rén dōu yǒu quē diǎn.

 

คุณถามตัวเองให้ดีๆก่อน You can ask yourself.

你好好问自己。

Nǐ hǎo hǎo wèn zì jǐ.

 

ที่คุณพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าปลอบใจฉันใช่ไหม You are not comforting me to say that.

你不是在安慰我才这样说的吧。

Nǐ bú shì zài ān wèi wǒ cái zhè yàng shuō de ba.

 

ฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว I've said that many times.

我已经说过很多次了。

Wǒ yǐ jīng shuō guò hěn duō cì le.

 

นี่ก็ดึกแล้วทำไมคุณยังไม่กลับมา Why haven't you come back so late.

这么晚了你怎么还没有回来。

Zhè me wǎn le nǐ zěn me hái méi yǒu huí lái.

 

ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณจริงๆ I really have something important to tell you.

我真的有重要的事要跟你说。

Wǒ zhēn de yǒu zhòng yào de shì yào gēn nǐ shuō.

 

ฉันจะไปเซอร์ไพรส์เขาสักหน่อย I'll surprise him.

我去给他个惊喜。

Wǒ qù gěi tā gè jīng xǐ.

 

ฉันยังไม่ได้ดูอย่างละเอียด I haven't looked at it carefully.

我还没仔细看过。

Wǒ hái méi zǐ xì kàn guò.

 

คุณพาฉันมาที่นี่ทำไม What are you bringing me here for?

你带我来这干嘛?

Nǐ dài wǒ lái zhè gàn ma?

 

แตกต่างกันอย่างไร; มีข้อแตกต่างอย่างไร What's the difference?

有什么区别?

Yǒu shén me qū bié?

 

ฉันเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ I believe it's been a long time!

我相信时间久了!

Wǒ xiāng xìn shí jiān jiǔ le!

 

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...