26 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


รู้ตัวว่าผิดหรือยัง 

Did you realize your fault?

知道错了吗?

Zhī dào cuò le ma?

 


ไม่ใช่แค่ฝ่าผืนกฎระเบียบยังโกหกปิดบังผู้ปกครองด้วย 

You not only break the rules but also deceive parents.

不仅违规违纪,还期满家长。

Bù jǐn wéi guī wéi jì, hái qí mǎn jiā zhǎng.

 


แน่นอนว่าไม่ได้ 

Of course not.

当然不可以。

Dāng rán bù kě yǐ.

 


กลับห้องไปทบทวนตัวเอง  

Go back to your room and review yourself.

回房间反思。

Huí fáng jiān fǎn sī.

 


ช้าไปหนึ่งก้าวอีกแล้ว 

One step later again.

又晚了一步。

Yòu wǎn le yí bù.

 


คุณชนะแล้ว คุณก่อนเลย  

You win, you go first.

你赢了,你先。

Nǐ yíng le, nǐ xiān.

 


ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องเตือนคุณ 

I think I need to remind you that.

我觉得我有必要提醒你。

Wǒ jué dé wǒ yǒu bì yào tí xǐng nǐ.

 


นี่คุณต่อปากต่อคำสินะ 

You are arguing for the sake of arguing.

你这是抬杠。

Nǐ zhè shì tái gàng.

 


ฉันไม่คิดอย่างนั้น 

I don’t think so.

我不这么觉得。

Wǒ bù zhè me jué dé.

 


ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมา คุณจะรับผลที่ตามมาได้ไหม  

If something unexpected happens will you bear the consequences?

万一要是发生什么意外,后果你能承担吗?

Wàn yī yào shì fā shēng shén me yì wài, hòu guǒ nǐ néng chéng dān ma?

 


คุณยังสงสัยในความสามารถของฉัน  

You still question my ability.

你还是质疑我的能力。

Nǐ hái shì zhí yí wǒ de néng lì.

 


ในเมื่อคุณไม่เชื่อฉันขนาดนี้ ต่อให้ฉันทำงานมากขึ้นแค่ไหน มันก็เปล่าประโยชน์

Since you don’t trust me no matter how much work I do, it’s in vain.

既然你这么不信任我,那我做再多的工作也是白费。

Jì rán nǐ zhè me bú xìn rèn wǒ, nà wǒ zuò zài duō de gōng zuò yě shì bái fèi.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...