ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังรอใครอยู่เหรอ 

Who are you waiting for?

你在等谁?

Nǐ zài děng shéi?

 

ไม่เชิญฉันขึ้นไปหน่อยเหรอ

Don’t you invite me in?

不邀请我上去吗?

Bù yāon qǐng wǒ shàng qù ma?

 

บังแดดให้ฉันหน่อยนะคะ 

Help me shade form the sun.

帮我挡挡太阳。

Bāng wǒ dǎng dǎng tài yáng.

 

ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณควบคุมได้ 

Love is not something you can control. 

爱情来了,你是挡也挡不住的。

Ài qíng lái le, nǐ shì dǎng yě dǎng bú zhù de. 

 

แดดแรงมากเลยจริงๆนะ 

It’s too sunny.

真的很晒的。

Zhēn de hěn shài de.

 

คุณจะดำเอาได้นะ

 You’ll get a tan.

你会晒黑的。

Nǐ huì shài hēi de.

 


ฉันไม่ยอมตากแดดจนดำหรอก 

I don't tan. 

我不愿晒黑。

Wǒ bú yuàn shài hēi.

 

ใบหน้าของเธอดำอย่างเห็นได้ชัดในช่วงวันหยุด 

Her face had obviously caught the sun on holiday.

她的脸明显地在假期晒黑了。

Tā de liǎn míng xiǎn de zài jià qī shài hēi le. 

 

คุณกำลังกลัวอะไรอยู่หรือเปล่า 

Are you afraid of something?

你是不是在害怕什么?

Nǐ shì bú shì zài hài pà shén me?

 

ก่อนหน้านี้คุณบอกว่าเราเป็นคนแปลกหน้ากัน  

You said  we were strangers before.

之前你说我们是陌生人。

Zhī qián nǐ shuō wǒ men shì mò shēng rén.

 

พวกเรายังไม่ค่อยรู้จักกันจริงๆ 

We don’t know each other very well.

我们确实还不够了解。

Wǒ men què shí hái bù gòu liǎo jiě.

 

ทำความเข้าใจฉันให้ดียิ่งกว่านี้  

To get you know me better.

让你更了解我。

Ràng nǐ gèng liǎo jiě wǒ.


💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节