ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ทะเลาะกับฉันได้ทั้งวี่ทั้งวัน 

Make trouble with me every day.

天天跟我闹。

Tiān tiān gēn wǒ nào.

 

คำพูดนี้ฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลย 

The danger of this sentence.

这句话的踩雷程度。

Zhè jù huà de cǎi léi chéng dù.

 

เจ๊บจี๊ดอะไร 

What kind of danger?

踩什么雷?

Cǎi shén me léi?

 

พวกเรารักษาระยะห่างแบบนี้เอาไว้ ดีไหม 

Let’s keep this distance, is it cool?

咱们保持这样的距离,好不好?

Zán men bǎo chí zhè yàng de jù lí, hǎo bù hǎo?

 

ฉันมีที่แนะนำอยู่ที่หนึ่ง

I have a recommendation.

这我倒有一个推荐。

Zhè wǒ dào yǒu yí gè tuī jiàn.

 

ฉันหวังว่าเขาจะเติบโตอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระแบบนี้

I really hope that in the environment like this a free one he can grow up happily.

我真的希望他能够在这样自由的环境里开心快乐地成长。

Wǒ zhēn de xī wàng tā néng gòu zài zhè yàng zì yóu de huán jìng lǐ kāi xīn kuài lè de chéng zhǎng.

 

หัวใจดวงน้อยๆของฉันกำลังอ่อนยวบแล้ว   

My heart is almost melted

我这小心脏都要酥掉了。

Wǒ zhè xiǎo xīn zàng dōu yào sū diào le.

 

ไม่อยากพูดกับเขาจริงๆ น่าโมโห 

 I really don’t want to talk with him, so irritating.

真是不想跟他说话,来气。

Zhēn shì bù xiǎng gēn tā shuō huà, lái qì.

 

ไม่งั้นลองมาที่นี่ดูเป็นยังไง  

Why don’t you come here hand have a try?

要不然过来这边试一下。

Yào bù rán guò lái zhè biān shì yí xià.

 

งั้นฉันจะพยายามแย่งมา  

Then I’ll play hardball.

那我就去硬抢。

Nà wǒ jiù qù yìng qiǎng.

 

ฉันเคารพการเลือกของเธอ

I respect your choice.

我尊重你的选择。

Wǒ zūn zhòng nǐ de xuǎn zé.

 

แต่ส่วนตัวฉันคิดว่า ถ้าเธอผละจากเขามาได้ มันจะพัฒนาต่อสายงานของเธอได้ดีกว่า

But I personally think that leaving him is good for your career development.

但是我个人认为离开他的会对你的事业发展会比较好。

Dàn shì wǒ gè rén rèn wéi lí kāi tā de huì duì nǐ de shì yè fā zhǎn huì bǐ jiào hǎo.

 🍉🍉🍉🍉
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节