ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องพวกเขา  

It’s my duty to protect them.

我有责任要保护他们。

Wǒ yǒu zé rèn yào bǎo hù tā men.

 


ความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึก หลักการก็ส่วนหลักการ 

Feelings and principles are separate.

感情是感情 ,原则是原则。

Gǎn qíng shì gǎn qíng, yuán zé shì yuán zé.

 


ใส่ร้ายก็ต้องขอโทษ ทำร้ายก็ต้องชดใช้ นี่คือหลักการตากฎของสัจธรรม 

If you frame someone up, you should apologize. And if you hurt someone, you should pay for it. This is a natural truth.

诬陷就得道歉,伤害就需要赔偿。这是天经地义的道理。

Wú xiàn jiù dǐi dào qiàn, shāng hài jiù xū yào péi cháng. Zhè shì tiān jīng dì yì de dào lǐ.

 


เพราะฉะนั้นขอให้คุณถอนฟ้องด้วย 

So please drop the case.

所以请你撤诉。

Suǒ yǐ qǐng nǐ chè sù.

 


ทำไมคุณนี่ถึงได้ด้านชา  

How can you be so inflexible.

你这个人怎么就这么死板。

Nǐ zhè gè rén zěn me jiù zhè me sǐ bǎn.

 


พูดไม่เข้าใจสักทีนะ 

Isn't that unreasonable?

这么讲不通道理呢?

Zhè me jiǎng bù tōng dào lǐ ne?

 


ฉันรู้สึกว่าคุณจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไปหน่อยนะ 

I think you’re being sentimental.

我觉得你有点感情用事了。

Wǒ jué dé nǐ yǒu diǎn gǎn qíng yòng shì le.

 


ฉันเริ่มดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว 

I have started to implement it.

我已经开始执行这件事情。

Wǒ yǐ jīng kāi shǐ zhí xíng zhè jiàn shì qíng.

 


ถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วละก็ เชิญกลับไปเถอะ  

If nothing happens, please come back.

如果没什么事情的话,请回吧。

Rú guǒ méi shén me shì qíng de huà, qǐng huí ba.

 


กลับดีๆนะ ไม่ไปส่ง  

Take care. Good-bye.

慢走。不送。

Màn zǒu. Bú sòng.

 


อย่าลืมจับไม้ค้ำไว้ดีๆล่ะ  

Hold on to your crutch.

记得拄好拐。

Jì dé zhǔ hǎo guǎi.

 


นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำ 

Is what you should do.

是你应该去做的。

Shì nǐ yīng gāi qù zuò de.

 


อย่าละทิ้งหน้าที่โดยพลการ 

Not to leave without permission.

不要擅离职守。

Bú yào shàn lí zhí shǒu.


💕💕💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节