ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เจ้าเด็กคนนี้ยังไม่คิดจะตกลงปลงใจกับใคร 

The boy’s heart hasn’t settled yet.

这小子心还没定下来。

Zhè xiǎo zi xīn hái méi dìng xià lái.

 

ฉันเริ่มเห็นภาพหลอนแล้ว 

I’m starting to hallucinate.

我开始出现幻觉了。

Wǒ kāi shǐ chū xiàn huàn jué le.

 

หูแว่วด้วย  

AM I hallucinating?

幻听了。

Huàn tīng le.

 

ทำไมพวกคุณถึงกลับมากันหมดเลย 

Why are you all back?

你们怎么都回来了?

Nǐ men zěn me dōu huí lái le?

 

ปีนเขาสนุกไหม 

Is mountain climbing fun?

爬山好玩吗?

Pá shān hǎo wán ma?

 

ไฮไฟว์ 

Give me a five!

击个掌。

Jī gè zhǎng.

 

ที่นี่ดูอบอุ่นดีจัง   

What a cozy place.

你这好温馨。

Nǐ zhè hǎo wēn xīn.

 

เธอตั้งใจจะพักงานไม่ใช่เหรอ  

Are you planning to suspend your job?

你不是打算停职吗?

Nǐ búshì dǎ suàn tíng zhí ma?

 

เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือจากใจจริงของฉัน ฉันจะไปส่งคุณกลับบ้านเอง

To express my sincere thanks and true respect .I’ll take you back.

为了表达我诚挚的感谢和敬意,我送你回去。

Wèi le biǎo dá wǒ chéng zhì de gǎn xiè hé jìng yì, wǒ sòng nǐ huí qù.

 

ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานคุณจะคิดถึงความงดงามของการเป็นโสด

I’m sure that you’ll miss it soon the beauty of being single.

我相信呢,你很快就会怀念单身的美好。

Wǒ xiāng xìn ne ,nǐ hěn kuài jiù huì huái niàn dān shēn de měi hǎo.

 

แต่ว่าฉันล่ะแปลกใจ ว่าคุณทำได้ยังไง 

But I’m curious about how you made it.

不过我倒是好奇,你是怎么办到的?

Bú guò wǒ dǎo shì hào qí, nǐ shì zěn me bàn dào de?

 

คุณคิดว่าฉันจะยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเหรอ

Do you think I’ll give in?

你觉得我会乖乖屈服吗?

Nǐ jué dé wǒ huì guāi guāi qū fú ma?

 

ฉันไม่รู้ว่าคุณจะยอมเชื่อฟังแต่โดยดีไหม 

I don’t know whether you will give in.

我不知道你会不会乖乖屈服。

Wǒ bù zhī dào nǐ huì bú huì guāi guāi qū fú.🌼🌼🌼🌼
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节