ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คืนนี้ คุณคงจะยุ่งมาก 

How about tonight? You may be busy.

今天晚上呢?你可能会很忙。

Jīn tiān wǎn shàng ne? Nǐ kě néng huì hěn máng.

 


มันคนละเรื่องกันนะ 

Those are two different things.

一码归一码。

Yī mǎ guī yī mǎ.

 


ใครสามารถมัดใจคุณได้ก่อน  

Who can capture your heart first.

谁能率先俘获你的心。

Shéi néng shuài xiān fú huò nǐ de xīn.

 


คุณก็ไม่ผิดเหมือนกัน 

You are innocent, too.

你也没错。

Nǐ yě méi cuò.

 

ต้องสั่งสอนเขาสักหน่อยแล้ว 

I have to teach him a lesson.

得给他一点颜色看看。

Děi gěi tā yì diǎn yán sè kàn kan.

 


ฉันเองก็ไม่ได้กลับมานานแล้ว 

I haven’t been back for a long time.

我也好久没回来了。

Wǒ yě hǎo jiǔ méi huí lái le.

 

วันนี้ที่นี่มีกิจกรรมครอบครัว 

Today there is a parent-child activity here.

今天呢这儿有一场亲子活动。

Jīn tiān ne zhèr yǒu yī chǎng qīn zǐ huó dòng.

 


ประเดี๋ยวจะมีพวกเด็กๆและผู้ปกครองมากันเยอะแยะ คุณทำตัวให้สบายๆเล่นกับทุกคนอย่างมีความสุข

Later, there will be a lot of children and parents. You just need to relax and have fun.

待会儿,会有很多小朋友和家长。你放轻松,开开心心地跟大家一起玩。

Dài huìr, huì yǒu hěn duō xiǎo péng yǒu hé jiā zhǎng .Nǐ fàng qīng sōng, kāi kāi xīn xīn de gēn dà jiā yì qǐ wán.

 


เห็นที่นี่ครึกครื้นก็เลยมาเดินเล่น 

I find here so kicking and come here for a walk.

看这那么热闹,就过来散散步。

Kàn zhè nà me rè nào, jiù guò lái sàn sàn bù.

 


ได้ งั้นพี่จะไม่แตะต้องหนู  

Well, brother won’t touch you.

好,那哥哥不碰你。

Hǎo, nà gē gē bú pèng nǐ.

 


พูดจาแข็งกระด้างกว่าใครเพื่อน 

Tougher than anyone else when angry.

狠话说起来比谁都硬气。

Hěn huà shuō qǐ lái bǐ shéi dōu yìng qi.

 

พูดจบก็ตอกหน้าหงายไปเลย 

And go back on your word soon.

说完就打脸。

Shuō wán jiù dǎ liǎn.🍒🍒🍒🍒🍒โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节