ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณสบายดีไหม 

How are you doing?

你好吗?

Nǐ hǎo ma?

 

คุณกำลังทบทวนบทเรียนอยู่หรือเปล่า 

Are you reviewing? 

你在复习吗?

Nǐ zài fù xí ma?

 

ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจ หรือว่าตกหล่นละก็ถามฉันได้ตลอดเวลาเลยนะ  

If there’s anything unclear or missed. Let me know.

如果有什么不知道或者是遗漏的随时可以问我。

Rú guǒ yǒu shén me bù zhī dào huò zhě shì yí lòu de suí shí kě yǐ wèn wǒ.

 

ฉันจะตอบคุณตามความจริง 

I will answer you truthfully.

我会照实回答你的。

Wǒ huì zhàoshí huídá nǐ de.

 

เลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้ว  

Stop playing with your phone.

不要再玩手机了。

Bú yào zài wán shǒu jī le.

 

เธอซ่อนผู้ชายไว้ที่บ้านหรือเปล่านะ 

Does she hide another man in the house?

她是不是家里藏了什么男人的。

Tā shì bú shì jiā lǐ cáng le shén me nán rén de.

 

เมื่อกี้อยู่ดีๆโทรศัพท์ก็แฮงค์ไปเลย 

Just now my phone suddenly broke down.

刚刚手机突然崩溃了。

Gāng gāng shǒu jī tú rán bēng kuì le.

 

ฉันเพิ่งซ่อมโทรศัพท์ออกมาเอง 

I just got my phone fixed.

我刚修完手机出来。

Wǒ gāng xiū wán shǒu jī chū lái.

 

อีกอย่างประสบการณ์บอกฉันว่า 

And from my experience.

而且经验告诉我。

Ér qiě jīng yàn gào sù wǒ.

 

ยิ่งอยู่ห่างเขาได้เท่าไรยิ่งดี

I want to get as far away from him as possible.

离他越远越好。

Lí tā yuè yuǎn yuè hǎo.

 

แล้วคุณยังมีวิธี อื่นอีกงั้นเหรอ  

What else can you do?

那你还有什么别的办法吗?

Nà nǐ hái yǒu shén me bié de bàn fǎ ma?

 

ดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตาม 

So anyway.

所以无论如何。

Suǒ yǐ wú lùn rú hé.

 

แผนของเราอาจจะต้องยืดออกไปอีกสองสัปดาห์นะ 

Our plans may have to be postponed by two weeks.

我们的计划可能得延后两周的时间。

Wǒ men de jì huà kě néng děi yán hòu liǎng zhōu de shí jiān.


🍁🍁🍁🍁โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节