ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณมาก็ดีแล้ว  

Fortunately you’re coming.

你来了就好了。

Nǐ lái le jiù hǎo le.

 


ฉันย้ายบ้านคนเดียว มันลำบากมากเกินไปจริงๆ 

Moving on myself is too difficult.

我一个人搬家实在是太困难了。

Wǒ yí gè rén bān jiā shí zài shì tài kùn nán le.

 


เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะ 

What a big decision! Why don’t you tell me?

这么严重你怎么不跟我说呀。

Zhè me yán zhòng nǐ zěn me bù gēn wǒ shuō ya.

 


ฉันมีหลายวิธีที่จะสามารถช่วยคุณได้ 

I have many methods to help you.

我有很多办法可以帮得到你。

Wǒ yǒu hěn duō bàn fǎ kě yǐ bāng de dào nǐ.

 

ฉันบอกคุณก่อนแล้วจะมีประโยชน์อะไร  

I told you so what's the use.

我早跟你说有什么用。

Wǒ zǎo gēn nǐ shuō yǒu shén me yòng.

 


เงินเยอะขนาดนั้น คุณจะช่วยฉันยังไง 

How can you help me with so much money?

这么多钱你怎么帮我。

Zhè me duō qián nǐ zěn me bāng wǒ.

 


ฉันไม่อยากเห็นเธอยอมจำนน ยอมละทิ้งตัวเองเพื่อคนและเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ 

I don’t want you for the sake of others to give up your dream.

我不想看到你为了不相干的人和事,委屈求全,放弃自我。

Wǒ bù xiǎng kàn dào nǐ wèi le bù xiāng gān de rén hé shì, wěi qu qiú quán, fàng qì zì wǒ.

 


นี่มันคุ้มค่ามาก 

It’s worthy.

这非常值得。

Zhè fēi cháng zhí dé.

 


มีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้ตลอดเวลา 

Let me know if you have any trouble.

有什么问题随时跟我说。

Yǒu shén me wèn tí suí shí gēn wǒ shuō.

 


ถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยเก็บความลับของคุณละก็งั้นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาสิ 

If you want me to keep the secret, please show your sincerity.

如果你想我帮你保守秘密的话就拿出点诚意。

Rú guǒ nǐ xiǎng wǒ bāng nǐ bǎo shǒu mì mì de huà jiù ná chū diǎn chéng yì.

 


เมื่อกี้ฉันลืมตัวเสียมารยาทไปหน่อย  

I was being frivolous.

刚才是我失态了。

Gāng cái shì wǒ shī tài le.

 


ขี้เกียจสนใจเรื่องแย่ๆพวกนั้นของคุณแล้ว 

It’s none of my business.

懒得管你些破事。

Lǎn de guǎn nǐ xiē pò shì.🍀🍀🍀🍀🍀โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节