ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณคิดถึงฉันไหม 

Do you miss me?

你想我吗?

Nǐ xiǎng wǒ ma?

 


เรื่องนี้สำคัญกับคุณมากเลยเหรอ 

Is this important to you?

这个对你很重要吗?

Zhè gè duì nǐ hěn zhòng yào ma?

 


คุณจำได้ไหม 

Do you remember?

你还记得吗?

Nǐ hái jì dé ma?

 


คุณเดาได้ไม่ผิด 

You’re right.

你猜的没错。

Nǐ cāi de méi cuò.

 


ถ้าหากว่าฉันเดาไม่ผิด 

For unless I miss my guess.

如果我没有猜错的话。

guǒ wǒ méi yǒu cāi cuò de huà.

 


ทุ่มเทอย่างเงียบๆไม่ได้หวังผลตอบแทน 

Dedicate and ask none in return.

默默付出不求回报。

mò fù chū bù qiú huí bào.

 

กินตอนร้อนๆซะ 

Eat it while it's hot.

趁热吃。

Chèn rè chī.

 

ปกติคุณขับรถไปทำงานไหม 

Do you drive to work?

你开车上班吗?

Nǐ kāi chē shàng bān ma?

 

ถึงอย่างไรนะ จากความสวยและความสามารถของฉันแล้วการหางานได้เป็นเรื่องที่เกิดในไม่ช้าก็เร็ว 

Anyway, with my beauty and talent, I can find a job sooner or later.

反正呢凭我的美貌跟才干,找到工作是迟早的事。

Fǎn zhèng ne píng wǒ de měi mào gēn cái gàn, zhǎo dào gōng zuò shì chí zǎo de shì.

 


คุณมาที่นี่บ่อยไหม 

Do you come here often?

你经常来这里吗?

Nǐ jīng cháng lái zhè lǐ ma?

 


คุณรักฉันไหม 

Do you love me?

你爱我吗?

Nǐ ài wǒ ma?

 


คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมง 

Do you know what time it is?

你知道现在几点了吗?

Nǐ zhī dào xiàn zài jǐ diǎn le ma?

 🌳🌳🌳🌳🌳โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节