ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณชอบมันหรือเปล่า 

Do you like it?

你喜欢吗?

Nǐ xǐ huān ma?

 

พอแล้วไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นแล้ว 

Don’t think so much.

好了,别想那么多。

Hǎo le, bié xiǎng nà me duō.

 

ฉันกินไม่ลงแล้วจริงๆ

I really can’t drink any more.

我真的喝不下去了。

Wǒ zhēn de hē bù xià le.

 

ฉันก็แค่รู้สึกว่าตัวฉันเองไม่มีประโยชน์อะไรเลย  

I feel like I’m useless.

我就觉得我自己挺没用的。

Wǒ jiù jué dé wǒ zì jǐ tǐng méi yòng de.

 

คุณรู้ไหมว่าฉันน่าสมเพชแค่ไหน 

Do  you know how poor I am?

你知道我有多惨吗?

Nǐ zhī dào wǒ yǒu duō cǎn ma?

 

เธอไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ เธอเพียงแค่จิตใจดีเกินไป 

You’re not useless ,You’re just too kind.

你不是没用, 你只是太善良了。

Nǐ bú shì méi yòng, nǐ zhǐ shì tài shàn liáng le.

 


บางครั้งการลังเลก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะ

Sometimes hesitance is not a good solution.

 有时候犹豫不决,并不是一个好的解决办法。

Yǒu shí hòu yóu yù bù jué, bìng bú shì yí gè hǎo de jiě jué bàn fǎ.

 

มันไม่เพียงแต่จะทำร้ายตัวเองยังไปพัวพันกับคนอื่นด้วย

It not only hurt yourself but get others into trouble.

不仅伤害了自己,还连累别人。

Bù jǐn shāng hài le zì jǐ, hái lián lèi bié rén.

 

ภายในสามวันเธอจะได้รับข่าวดี 

Good news will come in three days.

三天之内有好消息。

Sān tiān zhī nèi yǒu hǎo xiāo xī.

 

ในที่สุดถึงเวลาที่โชคมาเยือนฉันแล้ว

My luck ins on the turn.

我终于要是来运转了。

Wǒ zhōng yú yào shì lái yùn zhuǎn le.

 

ฉันขอถามเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหม

Can I ask you the last question?

我能问你最后一个问题吗?

Wǒ néng wèn nǐ zuì hòu yí gè wèn tí ma?

 

ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมาก

I’m confident.

我很自信。

Wǒ hěn zì xìn.

 

ฉันมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่คุณมอบหมายให้ฉันได้อย่างแน่นอน

I’m absolutely capable for the job.

我绝对有能力胜任你给我的这份工作。

Wǒ jué duì yǒu néng lì sheng rèn nǐ gěi wǒ de zhè fèn gōng zuò.🍒🍒🍒🍒🍒🍒
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节