ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันก็ไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียว 

I don’t want to stay any longer.

我一秒钟都不想多待。

Wǒ yì miǎo zhōng dōu bù xiǎng duō dài.

 

นี่หนึ่งนาทีผ่านไปแล้ว ยังไม่ไปอีกเหรอ 

 It’s been a minute and you still haven’t left.

这都一分钟过去了,还不走。

Zhè dōu yì fēn zhōng guò qù le, hái bù zǒu.

 

เมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียวไม่ใช่เหรอ 

Didn’t you just say you didn’t want to stay here any longer?

不是刚刚有人说一秒钟都不想多待吗?

Bú shì gāng gāng yǒurén shuō yì miǎo zhōng dōu bù xiǎng duō dài ma?

 

คุณไม่ต้องมายุ่ง

Leave me alone.

我不要你管。

Wǒ bú yào nǐ guǎn

 

คุณหุบปากไปเลยนะ 

You shut up!

你闭嘴。

Nǐ bì zuǐ.

 

คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะ

It’s not up to you.

由不得你。

Yóu bù dé nǐ.

 

จ่ายค่าทำขวัญฉันมานะ  

Compensation for my emotional loss.

赔偿我的精神损失。

Péi cháng wǒ de jīng shén sǔn shī.

 

ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่ายังไง

I don’t know what you mean.

我不懂你什么意思。

Wǒ bù dǒng nǐ shén me yì si.

 

ทั้งหมดนี่ก็เพราะคุณเป็นคนทำไม่ใช่เหรอ 

It’s because of you that

还不都是因为你害的。

Hái bù dōu shì yīn wèi nǐ hài de.

 

ก็เพราะคุณนั่นแหละที่พูดมาก  

Stop talking.

就你话多。

Jiù nǐ huà duō.

 

หมดปัญญากับคุณเลยจริงๆ 

I’m at my wit’s end.

拿你没办法。

Ná nǐ méi bàn fǎ.

 

ฉันบอกคุณแล้วนี่ว่าไม่ต้องมายุ่ง

I told you to leave me alone.

我跟你说了,我不要你管。

Wǒ gēn nǐ shuō le, wǒ bú yào nǐ guǎn.💟💟💟💟โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节