ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


กำลังอ่านหนังสือเหรอ 

You are reading.

在看书呀。

Zài kàn shū ya.

 

เธอยืนกรานและคิดมาตลอดว่าคุณก็แค่หุนหันพลันแล่น 

She always insisted that you were just acting on impulse. 

她始终都坚持认为你当时只是一时地冲动。

Tā shǐ zhōng dōu jiān chí rèn wéi nǐ dāng shí zhǐ shì yì shí de chōng dòng.

 


เธอปฏิเสธที่จะให้ซักถามถึงมูลเหตุความรับผิดชอบใดๆของคุณ 

She refused to hold you responsible.

他拒绝追究你的任何责任。

Tā jù jué zhuī jiù nǐ de rèn hé zé rèn.

 


คุณควรจะเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจของตัวเอง 

You should face up to your own psychological problems.

你应该正视一下自己的心理问题。

Nǐ yīng gāi zhèng shì yí xià zì jǐ de xīn lǐ wèn tí.

 


คุณมามีอะไรหรือเปล่า 

Do you have any question?

你来有什么问题吗?

Nǐ lái yǒu shén me wèn tí ma?

 


ฉันก็แค่กลัวว่าคุณจะไล่ตามฉัน พันแข้งพันขาฉันทั้งวัน 

I’m just afraid that you might run after me  and mess around all day.

我只是怕你整天追着我胡搅蛮缠。

Wǒ zhǐ shì pà nǐ zhěng tiān zhuī zhe wǒ hú jiǎo mán chán.

 


ปากแข็ง 

Don't keep denying it. 

嘴硬。

Zuǐ yìng.

 


ยอมรับว่าตัวเองจิตใจดี มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ 

Is it that hard to admit you are kind?

承认你善良,就那么难吗?

Chéng rèn nǐ shàn liáng, jiù nà me nán ma?

 


ฉันทำสิ่งพวกนี้ไม่ใช่เพราะฉันจิตใจดี 

I do this not because I’m kind,

我做这些不是因为我善良。

Wǒ zuò zhè xiē bú shì yīn wèi wǒ shàn liáng.

 

ฉันก็แค่รู้สึกว่าคุณพูดถูก  ฉันควรจะเชื่อใจคุณ But think what you’re saying is right. I should trust you.

我只是觉得你说得对,我应该信任你。

Wǒ zhǐ shì jué dé nǐ shuō de duì ,wǒ yīng gāi xìn rèn nǐ.

 


ฉันลองที่จะจัดการเรื่องต่างๆ โดยยึดตามหลักการของคุณ 

I have tried to do it according to your principles.

我尝试着按照你的原则去做这件事情。

Wǒ cháng shì zhe àn zhào nǐ de yuán zé qù zuò zhè jiàn shì qíng.

 


สุดท้ายก็พบว่า ก็ไม่ได้เลว 

Not bad, it turns out.

结果发现,还不坏。

Jié guǒ fā xiàn, hái bù huài.

 


ฉันก็บอกแล้วไงว่าเชื่อฉันไม่ผิดหรอก 

I said it’s okay to trust me.

我就说相信我没错吧。

Wǒ jiù shuō xiāng xìn wǒ méi cuò ba.💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节