30 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะไม่จบใช่ไหม You’re endless, aren’t you?

你没完了是吗?

Nǐ méi wán le shì ma?

 

ฉันทำภารกิจที่คุณได้มอบหมายให้ฉันสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว I’ve completed all the tasks you gave me perfectly.

我已经完美地完成了你给我的所有任务。

Wǒ yǐ jīng wán měi de wán chéng le nǐ gěi wǒ de suǒ yǒu rèn wù.

 

ฉันเกือบจะป่วยเป็นโรคเกลียดผู้หญิงแล้วเนี่ย I’m getting misogyny.

我都快患上厌女症了。

Wǒ dōu kuài huàn shàng yàn nǚ zhèng le.

 

คุณคิดว่าฉันกลัวคุณจริงๆเหรอ Do you think I’m really afraid of you?

你以为我真的怕你?

Nǐ yǐ wéi wǒ zhēn de pà nǐ?

 

แน่จริง คุณก็ไปบอกทุกคนเลยสิ You can talk about it to others.

有本事,你到处说去。

Yǒu běn shì, nǐ dào chù shuō qù.

 

พูดสิ ใครไม่พูดคนนั้นปอดแหก Say it, or you are coward.

说,谁不说谁是怂货。

Shuō, shéi bù shuō shéi shì sǒng  huò.

 

คุณเป็นสาวเป็นนาง ทำไมถึงไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองขนาดนี้

You’re a girl. Why don’t you care about your reputation?

你一个女孩子家家的。干嘛这么不在乎自己的名声。

Nǐ yí gè nǚ hái zi jiā jiā de. Gàn ma zhè me bú zài hū zì jǐ de míng shēng.

 

นี่คุณอ่านรู้เรื่องเหรอ Can you understand it?

这你能看懂吗?

Zhè nǐ néng kàn dǒng ma?

 

หนังสือพวกนี้ของฉันสนุกมากเลยนะ I’ve got some good books.

我这几本书可好看了。

Wǒ zhè jǐ běn shū kě hǎo kàn le.

 

มีเกมพัฒนาสติปัญญาด้วยนะ There is also a game to develop intelligence.

开发智力的小游戏呢。

Kāi fā zhì lì de xiǎo yóu xì ne.

 

จะพูดไม่พูด ไม่พูดใช่ไหม   Say it or not? Don’t say it do you?

说不说?不说是吧?

Shuō bù shuō? Bù shuō shì ba?

 

สื่อการอ่านพวกนี้เนื้อหาเด็กเกินไป  These readings are too young for him.

你这些读物都太低龄了。

Nǐ zhè xiē dú wù dōu tài dī líng le.

 

เด็กก็ควรจะอ่านสิ่งที่เด็กควรอ่าน Children should read books appropriate to their age.

孩子就应该看孩子该看的。

Hái zi jiù yīng gāi kàn hái zi gāi kàn de.💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...