28 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจับเอวฉันไว้นะ  

You hold my waist.

你抚着我的腰。

Nǐ fǔ zhe wǒ de yāo.

 


อย่าเอาแต่นอนดึก พักผ่อนเยอะๆ 

Don’t stay up too late!

不要总熬夜,多睡点觉。

Bú yào zǒng áo yè, duō shuì diǎn jo.

 


ขอฉันทวนหน่อย 

Let me think.

让我捋捋。

Ràng wǒ lǚ lǚ.

 


ฉันยังพยายามไม่มากพอ ฉันควรตั้งใจมากขึ้น  

It's that I haven't worked hard enough. I should work harder.

是我还不够努力。我应该更拼。

Shì wǒ hái bùgòu nǔlì. Wǒ yīnggāi gèng pīn.

 


อย่าแตะของฉันส่งเดชนะ

Don’t touch my things.

不要瞎动我的东西。

Bú yào xiā dòng wǒ de dōng xī.

 


คุณไม่ได้มีความรักมานานก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้ 

You haven’t had a boyfriend for long, so you’ve forgotten how this feels.

你太久没有恋爱了,所以不太了解这种感觉。

Nǐ tài jiǔ méi yǒu liàn ài le, suǒ yǐ bú tài liǎo jiě zhè zhǒng gǎn jué.

 💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...