ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นั่นก็เพราะว่าคนเก่งก็จะเก่งตลอด ส่วนคนที่ประหลาดก็ยังคงประหลาดอยู่วันยังค่ำ 

That’s because excellent people are always excellent and weird people are always weird.

那是因为优秀的人一直很优秀,奇葩的人一直很奇葩。

Nà shì yīn wèi yōu xiù de rén yì zhí hěn yōu xiù, qí pā de rén yì zhí hěn qí pā.

*奇葩 

Qí pā 

(สิ่งของหรือคน)ที่แปลกประหลาด ;

ไม่เหมือนใคร; 

พิสดาร 

 

ขอแค่อย่าแตะต้องของของฉันมั่วซั่วก็พอ 

Don’t mess with my stuff.

只要别乱动我的东西。

Zhǐ yào bié luàn dòng wǒ de dōng xī.

 

ใครอยากจะไปแตะต้องของของคุณกัน 

Who wants to mess with your stuff?

谁稀罕动你东西?

Shéi xī han dòng nǐ dōng xī?

*稀罕 

Xī han 

ถือว่าแปลกก็เลยนึกอยากจะได้

 

ไม่มีคลาส Poor taste.

庸俗。

*庸俗 

Yōng sú 

พื้นๆ ธรรมดา;

ไม่มีคลาส; 

ไม่สูงส่ง

 


คนอย่างคุณนะ มีแต่ตอนที่ทำผิดเท่านั้นแหละถึงจะมาเอาอกเอาใจ 

You only flatter me when you have done something wrong.

你这个人只有做错事情的时候才肯献殷勤。

Nǐ zhè gè rén zhǐ yǒu zuò cuò shì qíng de shí hòu cái kěn xiàn yīn qín.

*献殷勤 

Xiàn yīn qín 

เอาอกเอาใจ

คอยเอาอกเอาใจ💗💗💗💗โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节