ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถ้าชนะฉันได้ ฉันจะให้รางวัลอย่างงามเลย 

I’d reward you handsomely if you beat me.

超过我,重重有赏。

Chāo guò wǒ, zhòngzhòng yǒu shǎng.

 


ใครจะชนะคุณได้อ่ะ 

Who could beat you?

谁能超过你呀?

Shéi néng chāo guò nǐ ya?

 

คุณล็อกประตูทำไม 

Why did you lock your door?

你锁门干什么?

Nǐ suǒ mén gàn shén me?

 


ชาติที่แล้วคุณง่วงตายหรือไง 

Are you really that tired in your last life?

你上辈子是困死的吗?

Nǐ shàng bèi zi shì kùn sǐ de ma?

 


ไม่ต้องมาเล่นลิ้น  

Don’t try to play dumb here.

不要在这儿油腔滑调了。

Bú yào zài zhèr yóu qiāng huá diào le.

*油腔滑调 

Yóu qiāng huá diào 

เล่นลิ้น


 

คุณกลัวว่าจะเจอพ่อตาแม่ยายใช่ไหม

Are you afraid to meet your parents-in-laws?

你是不是害怕见岳父岳母?

Nǐ shì bú shì hài pà jiàn yuè fù yuè mǔ?💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节