ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แม้แต่เด็กเล็กๆแกก็ใส่ความเขาได้ 

You even slander a child.

你连小孩子都诬蔑。

Nǐ lián xiǎo hái zi dōu wū miè.

*诬蔑 

Wū miè 

ใส่ร้ายป้ายสี ;

สาดโคลน ; 

ใส่ความ

 


เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน 

It’s not about money.

这个事情不是钱的问题。

Zhè gè shì qíng bú shì qián de wèn tí.

 


ผู้หญิงอย่างคุณนี่ทำไมถึงชอบแถนักนะ 

What an unreasonable woman!

你这个女人就是喜欢强调夺理!

Nǐ zhè gè nǚ rén jiù shì xǐ huān qiáng diào duó lǐ!

*强调夺理 

Qiáng diào duó lǐ 

แถ; 

พูดข้างๆคูๆ; 

เถียงค้างๆคูๆ ;

เถียงด้วยน้ำขุ่นๆ

 


ผู้ชายอย่างคุณนี่ทำไมถึงชอบโยนความผิดให้คนอื่นนักนะ 

What a slanderer!

你这个男的还喜欢栽赃陷害呢。

Nǐ zhè gè nán de hái xǐ huān zāi zāng xiàn hài ne.

*栽赃 

Zāi zāng 

ยัดของผิดกฎหมายให้คนอื่น; 

โยนความผิดให้คนอื่น 

 


เรียกซะคล่องปากขนาดนี้ You are saying it so naturally.

叫得这么纯熟自然。

Jiào de zhè me chún shú zìrán.

*纯熟 

Chún shú 

ชำนาญ; 

คล่อง

 


 

💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节