ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าจั๊กจี้ฉันสิ 

Don’t tickle me!

你别挠我呀!

Nǐ bié náo wǒ ya!

*挠 

Náo 

จั๊กจี้ (อาการที่ทำให้รู้สึกเสียวสะดุ้งหรือหัวเราะโดยไม่ตั้งใจเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น; อาการที่เอามือไปจั๊กจี้ผู้อื่น)

 


จำเป็นต้องเก๊กหล่อขนาดนั้นเลยเหรอ 

You’re more handsome!

又帅了那么一丢丢嘛!

Yòu shuài le nà me yì diū diū ma!

 


ยังอวดรวยเหมือนเดิม 

He’s still so generous!

还是那么财大气粗!

Hái shì nà me cái dà qì cū!

*财大气粗 

Cái dà qì cū 

มาดคนรวย ; 

หน้าใหญ่ใจโต

 

คุณใช้แต่กำลังแก้ปัญหา เป็นอย่างเดียวเลยหรือไง 

You always solve problems with violence!

你是不是只会用暴力解决问题?

Nǐ shì bú shì zhǐ huì yòng bào lì jiě jué wèntí?

*暴力 

Bào lì 

ความรุนแรง

 

คุณบอกว่าฉันใช้แต่กำลังแก้ปัญหาเหรอ 

You say, I only solve problems using violence?

你说我只会用暴力解决问题?

Nǐ shuō wǒ zhǐ huì yòng bào lì jiě jué wèn tí?💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节