ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณพูดมากแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

Since when did you become so talkative?

你什么时候话这么多了?

Nǐ shén me shí hòu huà zhè me duō le?

 


คุณนิสัยแย่แถมยังหน้าตาไม่ดี 

That you had a bad temper and a long face.

你脾气又差脸又臭。

Nǐ pí qì yòu chà liǎn yòu chòu.

 


เรียกได้ว่าไร้ที่ติ 

Is perfect.

可以说是天衣无缝。

Kě yǐ shuō shì tiān yī wú fèng.

*天衣无缝 

Tiān yī wú fèng 

ไร้ที่ติ

 คุณมันก็แค่เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม จะมาอวดเบ่งอะไร 

You are just a baby, don’t be so proud.

你一乳臭未干的小屁孩,叫什么嚣啊?

Nǐ yì rǔ xiù wèi gān de xiǎo pì hái, jiào shén me xiāo a?

*乳臭 

Rǔ xiù 

กลิ่นน้ำนม

*乳臭未干 

Rǔ xiù wèi gān 

ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

*叫嚣 

Jiào xiāo 

ร้องเอะอะ; 

ร้องตะโกน 

 


ไม่ใช่สิ หรือว่าฉันประเมินอะไรผิดไป 

What? Am I mistaken?

不对, 难道我估计错了吗?

Bú duì, nán dào wǒ gū jì cuò le ma?

 


พวกคุณประชุมลับอะไรกันอยู่เหรอ  

What are you talking about over there?

你们几个开什么秘密会议呢?

men jǐ gè kāi shén me mì mì huì yì ne?💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节