ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คิดแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้ 

I knew you’d say that.

我就知道你会这么说。

Wǒ jiù zhī dào nǐ huì zhè me shuō.

 


ฉันไม่ได้โกหก มันหายจริงๆ 

It just got lost, I didn’t lie!

我没骗你,真的丢了。

Wǒ méi piàn nǐ, zhēn de diū le.

 


นี่ยังไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ใช่ไหม 

And you dare to talk to me like that?

这没大没小了是吧?

Zhè méi dà méi xiǎo le shì ba?

 


แบบนี้คุณก็ทรมานตัวเองชัดๆเลยนี่ 

Are you just being proud?

你这不是死要面子活受罪吗?

Nǐ zhè bú shì sǐ yào miàn zi huó shòu zuì ma?

 


ความรักทำให้หัวใจมีความสุข 

Love is supposed to make you happy.

爱情是让人心情愉悦的东西。

Ài qíng shì ràng rén xīn qíng yú yuè de dōng xī.

 


ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก 

He is actually not like that.

他其实本人不是这样的。

Tā qí shí běn rén bú shì zhè yàng de.

 

พวกเราค่อยถามเขาว่าคิดยังไง 

We’ll ask him what the really thinks.

咱们再追问他怎么想的。

Zán men zài zhuī wèn tā zěn me xiǎng de.🍄🍄🍄🍄🍄

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节