ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเป็นคนเก็บตัว 

I’m not sociable.

我性格孤僻。

Wǒ xìng gé gū pì.

*孤僻 

Gū pì 

มีนิสัยชอบสันโดษและเอาแต่ใจตัวเอง

 


ฉันเป็นแบบนี้แล้ว คุณยังจะมาด่าฉันอีก ไม่ปลอบใจก็ช่างมันเถอะ 

I’m feeling so depressed and you still think it’s okay to yell at me.

我都这样了,你还骂我。不安慰就算了。

Wǒ dōu zhè yàng le, nǐ hái mà wǒ. Bù ān wèi jiù suàn le.

 


เขาเรียกว่าเก็บความสามารถ 

We call that hidden strength.

我们那叫隐藏实力。

Wǒ men nà jiào yǐn cáng shí lì.

 


ฉันไม่ชอบความรู้สึกที่ที่ถูกผูกมัดถูกจำกัดเอาไว้ 

I really hate people trying to control me.

我很讨厌受约束被限制的感觉。

Wǒ hěn tǎo yàn shòu yuē shù bèi xiàn zhì de gǎn jué.

 


สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือ ฉันไม่ใช่คนดีอะไร ขี้โมโห ความเป็นสุภาพบุรุษแทบไม่มีเลย 

What I’m trying to say is that I’m not a man of great character. I am not a gentleman or a man of class.

我想告诉你的是,我不是什么君子。脾气很差,绅士风度完全没有。

Wǒ xiǎng gào sù nǐ de shì, wǒ bú shì shén me jūn zǐ. Pí qì hěn chà, shēn shì fēng dù wán quán méi yǒu.

 


ดูคุณมีพิรุธนะ 

I think you're paranoid.

我看是你自己疑神疑鬼的吧。

Wǒ kàn shì nǐ zì jǐ yí shén yí guǐ de ba.


💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节