ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถึงแม้จะแก่แต่ก็ยังสู้เด็กได้ 

All is still a tough competitor.

老将威武,不减当年。

Lǎo jiàng wēi wǔ, bù jiǎn dāng nián.

 


เขาอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกคนเดียว  

He wanted to go out for a walk.

想一个人出去透透气。

Xiǎng yí gè rén chū qù tòu tòu qì.

 


จิตใจอ่อนแอไม่ได้เหรอ 

Can’t I be vulnerable?

心理脆弱不行啊?

Xīn lǐ cuì ruò bù xíng a?

 


บางคนชอบความรื่นเริง แต่ฉันชอบความสงบ 

Some people like to be surrounded. But I prefer solitude.

有的人喜欢热闹。我喜欢安静一点。

Yǒu de rén xǐ huān rè nào. Wǒ xǐ huān ān jìng yì diǎn.

 


งั้นฉันขอพูดทีเดียวเลยแล้วกัน 

Then let me make ti short.

那我就长话短说了。

Nà wǒ jiù cháng huà duǎn shuō le.

 


เพราะฉันคิดว่าชีวิตของฉันไม่สมควรที่จะเรียบง่ายแบบนั้น 

Because I believed that my life didn’t have to be so boring.

因为我觉得我的人生,不应该那么平淡无奇。

Yīn wèi wǒ jué dé wǒ de rén shēng, bù yīng gāi nà me píng dàn wú qí.🌸🌸🌸🌸โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节